Distansutbildningar nu tillgängliga

Ta tillfället i akt att via distanskurser öka din kunskap och dina förmågor!

Våra populära utbildningar finns nu även som publika och företagsinterna distanskurser (remote training).

Vi har tagit vår kunskap och erfarenhet och vidareutvecklat ett antal av våra populära utbildningar, även certifieringsgrundande, till ett format som gör att man på distans kan genomföra kurserna. Alla kurserna är fortfarande lika engagerande och spännande med teori och övningar/diskussioner gemensamt och i grupper. Kurserna har visat sig vara mycket uppskattade när vi genomfört dessa tidigare hos våra kunder.

Så här tycker en tidigare deltagare:

I loved how well prepared the exercises were and how seamlessly you used all the options of the video conference tool, like the breakout rooms for more intimate discussions, and the raising hand option.

I thought you were very clear on what was going on, how to support us by pedagogically walking us through what would happen next (like being thrown into and out of rooms!). Also how important it is to see people’s reactions.

You’re always unbelievably well-prepared and full of insightful theory matched by fun and thoughtful exercises.

Juliana Alonso, Head of Creative Content at Star Stable Entertainment, https://www.starstable.com


Bucket Estimation

So you have a LARGE backlog and you have decided that you need to estimate it. You can do larger scale estimation in MANY ways. What Mathias Holmgren will share with you here is just one way he have found to do it effectively, with enough accuracy at a reasonable cost. It requires some pre-conditions, such as having a team with an established way of working and some way of estimating on the team level, so it may not fit your situation. But if it does it is probably worth your time to check out. Read more about Bucket Estimation here.

Misalignment

 

Misalignment

As companies grow, misalignment and suboptimization tend to become a big problem.

The situation in the cartoon above is frighteningly close to the truth for many teams. Recently, Henrik Kniberg gave a talk about Spotify’s approach to this, using a model called Spotify Rhythm.

Read more about Spotify Rhythm at Henriks blog>

 

Den lärande organisationen

Här är ett urval av kurser och ett gratis seminarium hos oss innan jul.

Visst är det en tilltalande tanke att en organisations utveckling beskrivs som ett lärande? Med tanke på att gårdagens lösningar skapat dagens problem så behöver vi självklart lära oss nya lösningar så att vi kommer vidare. Men hur ska vi rent praktiskt åstadkomma detta? Hur når vi fram till våra kollegor inom organisationen?

När du avsatt tid till att presentera något för dina kollegor och de har i sin tur skapat utrymme i sin trånga kalender för att lyssna på dig, hur ser du då till att tiden används bäst? Kanske du gått en kurs i presentationsteknik och lärt dig att tala intonerat och tydligt utan att stoppa händerna i fickorna men det enda det åstadkommer är att du blir uthärdligare att lyssna på.

Vad sägs om att se till syftet och fokusera på lärandet istället? Lärande uppstår bäst när vi är engagerade och det är därför du ska ta ett steg tillbaka från dina presentationer och låta deltagarna istället hjälpas åt att skapa ett lärande. Du erbjuder en struktur och övningar som engagerar.

Training from the Back of the Room – Deltagardrivet och upplevelsebaserat lärande

Med kursen “Training from back of the room – deltagardrivet och upplevelsebaserat lärande” den 24-25 november ger vi dig precis det som du behöver för att åstadkomma ett effektivt lärande som sitter kvar. Kurshållarna är certifierad av Sharon Bowman som baserar sina idéer på aktuell hjärnforskning. Roligt är det och dina deltagare kommer också ha roligt.

Agilt ledarskap

Som du säkert märkt så har Agile vunnit stor terräng de senaste åren. Det är ett nytt sätt att se på organisationen och människan. Här finns lärandet i den ständiga förbättringen som hittas i alla agila metoder. Med den annorlunda synen kommer nya krav på ledarskapet. Nya möjligheter och nya utmaningar med vinster för den som vågar tänka om.

Kursen “Agilt ledarskap”, 3-4 december ger dig en förståelse för den här förändringen och hur du drar nytta av den utan att hamna i några vanliga fallgropar. Våra kurhållare kommer med sina egna erfarenheter från olika organisationer in i klassrummet. Om du som ledare har svårt att hitta en idé-injektion i höstmörkret så kan du sluta leta nu.

Product Discovery med Lean UX

När vi skapar produkter på ett modernt sätt har vi också ett lärande. Vi lär oss av användarna bit för bit istället för att gissa och komma med en färdig produkt i ett slag. Det som brukar kallas product discovery eller agil kravställning.

För dig som vill lyfta produktarbetet och lära dig agil kravställning ger kursen “Product Discovery med Lean UX” den 4-5 december dig en välmatad låda med verktyg som Minimum Viable Product och User Story Mapping.

Agil upphandling och kontrakt

– Gratis frukostföreläsning för IT-chefer

Missa inte vårt gratis frukostseminarium den 3 december kl 8:00, “Agil upphandling och kontrakt”. Går du på seminariet får du rabatt på kursen Certifierad Agil beställare i mars.

Vi har givetvis massor av andra kurser med egna och externa kurshållare från olika delar av världen så titta in till oss och boka upp dig på en kurs idag innan den blir fullbokad!

Se alla våra kurser i agil metodik här >

Hur får man in applikationssäkerhet i den agila processen?

case-applikationssakerhet-smaller

Att säkerhet är viktigt håller nog alla med om, men hur vet man att ens applikation är tillräckligt säker? Och hur vet man vad som är “tillräckligt” säkert?

Ett första steg till en säkrare produkt är att höja medvetandet om säkerhet i utvecklingsteamet. Utvecklarna ska veta vilka hot som finns och vilka sårbarheter man bör undvika när man utvecklar.

Som expert inom agil säkerhet på Crisp, brukar Gustav Boström börja med att hålla en ”skräckföreläsning” inom applikationssäkerhet där han visar exempel på hur andra applikationer har blivit hackade. Efter en ofta skrämmande start brukar intresset vara stort för att ta reda på om den egna applikationen är säker och göra en djupare analys. För att ta reda på vilka hot som kan finnas gör man då en gemensam ”hotmodelleringsworkshop” där man tar reda på hur arkitekturen och hotbilden kan se ut.

Iterativt säkerhetsarbete

När man använder en iterativ utvecklingsprocess med löpande driftsättningar av mjukvara behöver självklart även säkerhetsarbetet ske löpande. Gustav brukar därför ge tips på och visa olika verktyg för att utvecklarna själva ska kunna testa sina applikationer löpande utan att tynga ner utvecklingsarbetet onödigt mycket. För att det inte ska bli en engångsföreteelse behöver man även väva in säkerhetstänkandet i arbetsprocessen.

Slutmålet är att bygga produkter säkert från början och ha med det naturligt i den agila processen för att slippa släcka bränder i produktion.

Gustav Boström hjälper er gärna att göra en säkerhetsgenomlysning av er process och produkt samt att utbilda utvecklare och team till att arbeta med säkerhet löpande.

Se Gustavs konsultprofil >

Crisparen Mikael Brodd är medförfattare till ny bok om IT-arkitektur

bokbild-nyheter-micke-large

Mikael Brodd är medförfattare till den nyligen lanserade boken Boken om IT-arkitektur.

“Det har varit en intressant resa som startade våren 2013, då Daniel Akenine via IASA sökte författare till boken i ett projekt som då kallades Akropolis. Det resulterade i c:a 40 författare som tillsammans skrivit grundmaterialet till boken”, berättar Mikael.

Boken introducerades på Bokmässan i Göteborg i våras, och går nu att beställa. Boken tar ett helhetsgrepp på IT-arkitektur och ger en totalbild utifrån alla IT-arkitektroller. Boken är till för den som vill få både en bredare och djupare förståelse för IT-arkitektur.
Mikaels bidrag till boken är i kapitlet Agilitet och Lean i mjukvaruarkitektur, något som Mikael har många års erfarenhet av.

Läs mer om boken här http://www.thearchitectbook.com/

User Story Mapping på Kungliga Operan

user-story-mapping-case

I traditionella projekt kan förstudiefasen uppta större delen av projektets totala tid. Med agil och lean metodik strävar vi efter att minska tiden tills vi kan testa något mot riktiga användare, samt även att öka samarbetet genom hela projektet mellan utvecklare, produktägare, user experience designers, verksamheten och kunderna. När vi samarbetar och tar fram kraven gemensamt minimerar vi överlämningarna mellan kravställning och utveckling. User Story Mapping är en snabb metod för att gemensamt utifrån scenarios ta ut alla delar i ett system. Funktionerna definieras som user stories och slicas gemensamt under workshopen vilket ger mycket bra diskussioner mellan deltagarna ner i tekniska och användarcentrerade detaljer.

I det här projektet på Kungliga Operan kravställde vi ett planeringsystem för hela verksamheten inför en offentlig upphandling. I och med vårt agila angreppssätt involverade vi stora delar av verksamheten för att ta fram behoven inom de olika delarna samt definierade kraven gemensamt och även prioriterade på behovsnivå. Det transparenta och snabba arbetssättet gav stort engagemang i organisationen och ett snabbt resultat.

I upphandlingen användes User Story Mappen med uppdelning på skall- och börkrav. Kopplat till detta som en röd tråd för både utvecklare och testare fanns även scenarios varifrån alla user stories i user story mapen kom ifrån, samt personas för respektive målgrupp med behov som kopplades till dessa scenarios. Effektkartan som skapades i början av projektet knöt ihop verksamhetens och användarnas mål med tydliga mätbara mål, allt prioriterat utifrån nytta. Detta sammantaget ger en bra styrning i projektet och skapar underlag för många bra diskussioner.

Läs mer om projektet på Kungliga Operan på bloggen >

Här är kurser där du kan lära dig User Story Mapping och annan Agil och Lean UX metodik för Agil kravställning:

Product Discovery med Lean UX> Grundkurs där du får gå från “ax till limpa”med Agil metodik. Vi följer ett case genom processen med validering mellan varje steg och använder bland annat User Story Mapping.

Michael Göthe – Ny Crispare

aktuellt-big-new
Vi väldigt stolta och glada över att kunna välkomna den erfarna agila coachen Michael Göthe till vår Crispfamilj!

Michael har över 20 års erfarenhet av att bygga högpresterande teambaserade agila organisationer. Han har coachat över 200 team i multinationella/multikulturella företag, i mindre snabbväxande bolag samt offentlig och ideell verksamhet. Michael är ingenjör i grunden men han var tidig med att utbilda sig till professionell coach redan 2001 och framåt, vilket han kombinerar med lång erfarenhet av systemutveckling.

I bloggen kommer Michael att skriva om agila organisationer och agilt ledarskap.

Michael är även medgrundare till nätverket Stoos Stockholm. Där är du välkommen att delta i diskussionen om hur vi transformerar organisationer till att vara rustade för framtiden. Organisationer som skapar värde för kunder, företaget, personalen och samhället.

Läs mer i Michaels konsultprofil >

Newsletter – January 2014

We would like to recommend a few upcoming courses here at Crisp.

March 2-3: Creating Results based Teams- Anytime, Anywhere, with Anyone with Christopher Avery. How to shape a highly productive team towards common goals. Take part of Christopher’s long experience in building teams where he provides both theory and practice.

March 24-26: Certified Scrum Developer with Per Lundholm and Mikael Brodd. A course for the agile developer, where we during three days will cover necessary topics such as CI, CD, TDD, automated testing (from acceptance- to unit testing), refactoring, clean code, pair programming, etc. This course gives you three out of five days for claiming a CSD certification. The other two days can be filled with either a CSM or CSPO course.

As usual, we offer 10% discount to Crisp friends and customers, just write “Crisp friend discount” in the comments field when registering.

Cheers,
Crisp and our teachers