Under 2012 var hypen om Continuous Delivery stor. Under 2013 är det dags att göra verklighet av hypen. Continuous Delivery innebär att koden driftsätts automatiskt i produktionsmiljön så ofta du vill och när du vill, genom en automatiserad delivery pipeline.

Tyvärr innebär ofta leveransen av ny funktionalitet till användare stor risk. Att bygga ihop, testa och sedan driftsätta systemet har många steg och inte sällan är dessa steg manuella. Det är mycket vanligt att själva driftsättningen blir en sådan stor apparat att den i möjligaste mån undviks. Det är många personer som ska ha övertidsersättning för sena kvällar för att systemet ska driftsättas efter kontorstid. Men så ska det inte vara. Driftsättningen ska vara automatiserad och därmed enkel och felfri.

Continuous Delivery är begreppet som samlar flera olika tekniker och arbetssätt för att koden ska kunna driftsättas automatiskt i produktionsmiljön så ofta du vill och när du vill, genom en automatiserad delivery pipeline.

Hur implementeras Continuous Delivery?

Continuous Delivery blir verklighet när ditt sätt att arbeta samspelar med dessa tekniker. För att på ett säkert och kvalitativt sätt automatiskt leverera ny kod till produktion behöver du ha automatiserad

  • byggning av systemet
  • testning på alla nivåer (enhet, system, integration, acceptans),
  • driftsättning av systemet.

Grunden utgörs av ett väl fungerande versionshanteringssystem.

Vårt erbjudande

Crisp kan hjälpa dig med att få alla delarna på plats. Vi har lång erfarenhet av att förbättra arbetsprocesser och införa nya tekniker som t ex olika CI/CD-verktyg, TDD och automatiserad testning.
Kontakta oss >>

Läs mer om hur vi har jobbat med Continuous Delivery på Yassal Sundmans blogg

Continuous Delivery Illustration