Effektstyrd upphandling med Agila kontrakt

Har du problem med upphandlade IT system? Dyra extrabeställningar? Förseningar istället för effekt?

Denna kurs lär hur du som beställare arbetar effektstyrt för att maximera värdet av dina investeringar i IT och komplexa system. Denna kurs går igenom de tre stegen i Agil upphandling – hur du beställer rätt sak, hur du väljer leverantör, och hur du skapar en fungerande samverkan mot ett gemensamt effektmål. Målet efter avslutad kurs är att du skall kunna leda en Agil upphandling och beställning av större projekt.

Kursinnehåll

1: Agil Behovsställning

 • Hur kan du tänka annorlunda
 • Beställ rätt sak
 • Sätta effektmål
 • Ramar – Systemkvaliteter
 • Beställa rätt rak – Impact map
 • Beställa rätt sak – UTF
 • Beställa rätt sak – slicing

2: Agil upphandling mot effektmål

 • Att leda en Agil upphandlingsprocess
 • Upphandlingsorganisation
 • Ramar – Hur jag hittar tid och budgetram
 • Hur hitta rätt leverantör
 • Genomgång av modulerna i Agila kontrakt
 • Val av samverkansform och prismodell
 • Agila kontrakt inom LOU
 • Leveransuppföljning
 • Gör dina val i processen

Certifiering

Certifiering sker i två steg

 • Steg ett: Kunskapsvalidering via ett prov på kursen samt kräver minst
  95% närvaro vilket ger dig “Ackrediterad Agil Beställare”.
 • Steg två: Implementationsvalidering. Deltagaren behöver visa exempel
  från sin verksamhet där man har använt effektmål samt inkrementell
  leverans och godkännande under en upphandling och implementation vilket
  ger dig “Certifierad Agil Beställare”.