Vill du få hela rummets engagemang måste du bemästra facilitering! Kom och lär dig från mästaren själv.

Att facilitera bra workshops och möten som resulterar i tydliga inkluderande beslut och engagemang är en konstform i sig. Under denna kurs kommer du att lära dig verktyg, färdigheter, olika workshop-format, tekniker och tips vilka gör dig till en skickligare och starkare facilitator. Moderna organisationer förlitar sig på effektiv kommunikation, kunskapsspridning och distribuerat beslutsfattande – allt detta händer typiskt i möten mellan människor. Efter denna kurs kommer du klara av att facilitera effektivare möten som engagerar alla deltagare och som resulterar i tydliga beslut, åtgärder och enighet om planen framåt.

Under kursen går vi bland annat genom…

  • Hur du faciliterar engagerande möten
  • Hur Groan Zone-modellen används för att forma en workshop för att nå inkluderande beslutsfattande
  • Förberedelser innan workshoppen
  • Hur du sätter scenen och kickar igång mötet med Check-ins för att på så sätt öka närvaron och sätta fokus på målet med workshoppen
  • En bred repertoar av olika workshop-format, samt förståelse för att välja lämpligt format givet förutsättningarna och syftet för mötet
  • Massor av faciliterings-tekniker och tips som gör dig till en grym och uppskattad facilitator
  • Hur du som facilitator kan arbeta med energin och engagemanget i mötet
  • Olika metoder och tekniker för beslutsfattande

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att ge dig verktyg, tips, tekniker och färdigheter för att bli en starkare och bättre facilitator. Det du lär dig kommer gå att applicera på avdelningsmöten, i planeringsmöten, på retrospectiv, när du håller utbildning och i diskussionstunga möten.