Fantastiska team visualiserar sitt arbete. Med whiteboards och Post-its skapar du en gemensam bild av vision, plan, pågående arbete, förändring och överenskommelser. Det möjliggör effektivt samarbete och driver förbättringsarbete. Denna kurs hjälper dig att utvecklas långt bortom “To do, Doing, Done”. Du får lära dig tips, tekniker och verktyg för att skapa ökad transparens, uppmuntra samarbete, förändra beteenden och nå ökad produktivitet i teamet genom ökat engagemang och motivation. Kursen är praktisk och interaktiv, innehåller många övningar och diskussioner. Kursinnehållet anpassas efter deltagarnas frågor och kunskaper.

Under kursen går vi bland annat genom visualisering…

  • som ett verktyg för att ändra vanor och beteenden
  • av arbetsflöden för att avslöja problem och flaskhalsar
  • av organisation, roadmaps och övergripande planering
  • som hjälper flera team koordinera och samarbeta
  • som verktyg för att driva förbättringsarbete över tidj
  • som tydliggör gemensamma mål
  • av återkommande arbete och ärenden
  • Tips och trix för teamets Scrum/Kanban tavla
  • Hur bra visualisering kan höja engagemang och motivation
  • Vanliga fallgropar och misstag

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att ge inspiration till hur du som ledare, scrum master eller agil coach, kan öka samarbete, dialog, engagemang genom att visualisera processer, arbete och förbättringsarbete med whiteboards och post-its.