Mina främsta styrkor som UX-designer är att med användningsundersökningar snabbt kunna skapa en förståelse för användarnas behov, förmedla denna till organisationen och omsätta dessa kunskaper i intuitiva interaktionsflöden tillsammans med utvecklingsteamen.

Med en bakgrund som användningstestare, teknikinformatör, utbildare, produktägare, PO/PM-stöd och UX-designer för både hård- och mjukvara kan jag hjälpa er med att:

  • Bygga teamens kunskaper om och förståelse för de som använder produkterna eller tjänsterna som vi skapar
  • Förbättra befintliga produkter eller tjänster
  • Utvärdera nya koncept, interaktionsflöden och prototyper med hjälp av beprövad metodik såsom intervjuer, A/B-tester, observationer och användningstester
  • Skaffa relevant underlag för att kunna prioritera med maximalt värdeskapande för användarna i fokus
  • Stödja agila utvecklingsteam med att få in användarnas behov i utvecklingsprocessen och kontinuerligt samla in feedback från dessa
  • Arbeta med att få helheten att fungera för alla inblandade – från produktidé till hur processen ser ut för tillverkning och leverans av produkten.

Som van produktägare för distribuerade team förstår jag vikten av god kommunikation. Det krävs tillit, att man träffas regelbundet, men också att man har en gemensam bild om vem och vad man utvecklar för.

Den viktigaste uppgiften för någon som har orden User Experience i sin titel (utöver att verka för en bra användarupplevelse) anser jag vara att se till att alla som har någon som helst påverkan på användarupplevelsen också har en grundläggande förståelse för användarna, kontexten i vilket användningen sker samt varför designen utformas som den görs. Detta då det är omöjligt att specificera design och interaktionsflöden i minsta detalj. Vad som kan tyckas vara små beslut som påverkar användarupplevelsen kommer alltid behöva tas av utvecklingsteamens medlemmar själva. Därför bör man involvera teamen i hela processen från användarundersökningar till design oavsett om man utvecklar mjukvara, tjänster, webbtjänster eller ren hårdvara.

Just hårdvaruutveckling ligger mig varmt om hjärtat då jag varit med och utvecklat flertalet framgångsrika produkter hela vägen från idé till färdig produkt. Vid hårdvaruutveckling blir det om möjligt ännu viktigare att identifiera de intressenter och processer som påverkas och att utvecklarna förstår vad det är de bygger eftersom det kan bli mycket kostsamt vid en ändring.