Jag skrev mitt första program vid ca 9 års ålder. Det var spännande att se bokstäverna flimra fram på grönskärmen formade av min första BASIC-loop. Sedan dess har jag ofta haft glädjen att med tankekraft forma många system som gör nytta för verksamheter. Det är kul att utveckla system. Extra roligt är det när man med stöd av god metodik, hantverkskunnande och teknik frekvent kan leverera vad kunden vill ha, med god kvalitet. Hur man gör det har jag haft förmånen att studera både genom forskning och praktik i Agila metoder. Specifikt är jag övertygad om det stora värdet av att använda TDD och Continuous Integration.

Kvalitet för mig är främst att systemet gör rätt saker, vilket kan säkerställas med TDD, men också att det gör det på rätt sätt. Det vill säga säkert, kostnadseffektivt och med en arkitektur som möter organisationens krav. Dessa aspekter (liksom Aspektorienterad Programmering) har jag kunnat bekanta mig med närmare som konsult och forskare i Agil Applikationssäkerhet och långvarig lärare på Dataföreningens IT-Arkitekt kurs.

Att göra kostnadseffektiva system är dock inte bara en fråga om programmering. Ofta är det snarare en kombination av affärssystem, integration och en del nyutveckling som kan ge mest effektivt resultat. Något jag lärt mig som lärare på KTH i Affärssystem och genom många integrationsprojekt. Det gäller att ha en känsla för affärsprocesserna och helheten.