Jag har en gedigen och bred datalogi bakgrund kombinerat med förmåga att snabbt inhämta kunskap och omsätta det till prototyp eller produkt. Stor erfarenhet av praktisk utveckling med objektorienterade språk och objektorienterad modellering. Praktisk erfarenhet av både objekt och relations databaser samt J2EE/EJB. Jag har mycket stor erfarenhet av GUI konstruktion, kravanalys och har byggt flera avancerade grafiska editorer (2D/3D) i Java Swing och C++. Min erfarenhet av projektledning omfattar även att leda och genomföra utveckling av system från offert till färdig produkt. Jag är certifierad Scrum master och har lång erfarenhet av att införa Scrum och agila metoder.

Mina roller som konsult är ofta som scrum master, teknisk projektledare, mentor, GUI konstruktör, kravansvarig, arkitekt eller programmerare. Ofta har jag kombinerat två eller flera roller i ett projekt. Uppdragen har varierat t.ex. client-server lösningar i Java/J2EE, bygga CASE verktyg, POS system i Swing, avancerad 3D visualisering i C++ och att ta fram ett betalsystem för internet.  Jag är också mycket intresserad av utvecklingsmetodik och agila processer som Scrum, XP och DSDM.

I ett typiskt uppdrag ansvarar jag för kravanalys, dokumenterar krav t.ex. i Use Case och GUI skisser, samt implementerar i Java/C++. I projektet fungerar jag även som stöd och mentor för era egna utvecklare.

Jag är den ni söker om ni behöver en erfaren utvecklare och/eller scrum master med goda kunskaper i GUI utveckling och objektorientering med Java och C++.