Thomas Thyberg

Androidutvecklare

De senaste 5 åren har jag primärt arbetat med androidutveckling och det på de två största dagstidningarna i Sverige, Aftonbladet och Expressen. Just android är en platform som passar mig och där det händer mycket nu. Några trender som är aktuella och som jag fokuserar på är RX (Reactive Extensions) samt språket Kotlin.

Något som är mycket viktigt för mig är att koden är enkel att läsa och underhålla och jag är mycket mån om att få till en ren kod och arkitektur.

Jag har även tidigare om åren kodat en hel del grafiska gränssnitt allt från X Window System/Motif till java AWT och Swing.

Enhetstestning enligt TDD är något som jag förordar och använder mig av. Det var tidigare ganska svårt i en androidmiljö men det har på senare tid blivit betydligt lättare då verktyg och ramverk har mognat betydligt.

Jag spenderar även en hel del tid på att läsa och hålla mig ajour med nya tekniker och verktyg.

Java är mitt huvudspråk men jag håller på att överge java för kotlin. I alla fall när det gäller androidutveckling där just det språket kommer starkt.

Jag jobbar praktiskt taget uteslutande i unixmiljöer som Linux och OSX, och uppskattar gärna scriptprogrammering och då gärna i Bourne Shell och med verktyg som sed och awk m.fl. Jag har även jobbat med både maven och gradle och vet hur man sätter upp och underhåller byggmiljöer, samt även CI-servrar, typ jenkins eller travis-ci.

Thomas Thyberg
Android Java Kotlin Linux
Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information om vad jag kan hjälpa er med och boka ett möte.

  • Thomas Thyberg
  • 070 77 666 77
  • thomas.thyberg@crisp.se