Se den presentation som medlemmar av SSGs ledningsteam gjorde där de delade sina upplevelser och lärdomar från sin förändringsresa under två år. Hur är det att göra en stor förflyttning från agila leveransteam mot produktteam i en produktledd organisation, och hur kan det upplevas inifrån?

 Du får höra från Produktchef, IT-Chef och VD vilka motiv och mål de hade med transformationen, vilka utmaningar de tagit sig an på vägen och vilka resultat som förändringen lett till. Här är några smakprov på vad SSG behövde överkomma för att lyckas.

  • Fullfölja skiftet från agil IT-avdelning och verksamhet med stolta leantraditioner, mot delat ansvar och ägarskap för att skapa kundframgång.
  • Accelerera kontakt med kund och förståelsen för kundbehov, i hela produktteamet inklusive teknisk personal, för att kunna öka ansvarstagande och innovation.
  • Genomföra en organisationsförändring, för att möjliggöra att roller och ansvar är samriktade med nytt arbetssätt och ny målbild för organisationen.
  • Utveckla kompetens och praktik kring product discovery, för att möjliggöra bättre kundförståelse.
  • Förtydliga och utveckla riktning, mål, ansvar och mandat för produktbeslut på portföljnivå, för att länka bolagsmål och riktning med portfölj och produktmål.

SSGs transformation blev en framgång mycket på grund av ledningsgruppens aktiva engagemang i den förändringsledningsgrupp som styrde transformationsprocessen. Tydliga mål för förändringsresan och en lika tydlig inbjudan till organisationen att bidra till att driva förändringsinitiativ skapade också det engagemang och den tillit som behöves för att uthålligt arbeta tills målen uppnåddes.

Case stories

SSG

SSGs transformationsresa mot produktteam

Se den presentation som medlemmar av SSGs ledningsteam gjorde där de delade sina upplevelser och lärdomar från sin förändringsresa under två år. Hur är det att göra en stor förflyttning från agila leveransteam mot produktteam i en produktledd organisation, och hur kan det upplevas inifrån?  Du får höra från Produktchef, IT-Chef och VD vilka motiv […]

SVT

SVT Play’s Transformation Story

Watch the presentation by SVT Play, the Swedish public service television, sharing how they have transformed from being stuck in silos, to being organized around value streams. With this shift, they have significantly increased collaboration and alignment toward common strategic goals. The journey is, by no means, “finished” but you’ll get a glimpse of the three-year […]

Swedbank

Building a strong Agile Coaching Community – The Swedbank story

What can you do when the demand for Agile Coaching is increasing in your organization at a rapid pace and you cannot keep up? Implementing rigid models and frameworks will not work. You need a deeper knowledge of the underlying principles and patterns the models and frameworks are based on and how to effectively adapt […]