Vi är inte bara duktiga konsulter, vi sprider även våra kunskaper vidare till andra. Här har vi samlat de böcker vi skrivit och produkter vi skapat:

Holistic Product Discovery

Holistic Product Discovery

Hur bygger man ”rätt” produkt? I denna bok ger vi dig greppbara verktyg som du kan använda med ditt team för att skapa effektiva produkter och tjänster.

A Team Implements a Zero Bug Policy

Boken om hur team kan hantera med fokus på kundvärde. En mobil-app och kortspel medföljer Yassal Sundmans bok, upptäck mer här: Fix It Now Or Delete It

Developer Testing

Developer Testing – Building Quality into Software

Alexander Tarlinders bok beskriver vilka tekniker och verktyg en utvecklare måste behärska för att skriva felfri kod av hög kvalitet. Boken behandlar bland annat ämnen som testbarhet, enhetstestning, grundläggande testtekniker, datadriven testning, testdriven utveckling, kontraktsprogrammering, farorna med duplicering samt mer komplexa tester. Den kan köpas på Bokus, Adlibris eller Amazon.

Kanban in 30 days

Kanban in 30 days

En bok från Tomas Björkholm som beskriver grunderna i Kanban och ger tips på hur Kanban kan introduceras på ett företag. Beställ direkt på Amazon.com, Adlibris.se eller Bokus.se.

Book Cover 2

Toolbox for the Agile Coach – Visualization Examples (How great teams visualize their work)

Denna bok skriven av Jimmy Janlén, är sprängfylld med exempel på hur team kan använda whiteboard och Post-its för att visualisera arbete och förändra beteenden. Läs mera här eller beställ en bok till dig själv här.

jennieupptäcker

Jennie Upptäcker

En bok i pixi-boks format. Finns nu på Svenska, Engelska, Tyska och Franska, www.crisp.se/crispi1.

Cards Example

Agile Topic cards

Varje kort representerar en agil princip, en aspekt av Scrum eller Kanban, ett samtalsämne, ett abstrakt begrepp eller en teori. Perfekt för retrospective, 1:1s eller Lean Coffee. Ladda ner kortleken, och läs mera här.

hklean_xlargecover

Lean from the Trenches: Managing Large-Scale Projects with Kanban

Av Henrik Kniberg. Förord: Kent Beck. Köp från Pragmatic Bookshelf (inkl e-bok nedladdning) eller Bokus eller Amazon

KanbanAndScrumCover

Kanban & Scrum, making the most of both

Av Henrik Kniberg och Mattias Skarin. Förord: Mary Poppendieck och David Anderson. Ladda ner från InfoQ.

Prioritera Fokusera Leverera

Prioritera, fokusera, leverera

Din snabbguide till Lean, Agile, Scrum, Kanban och XP  av Tomas Björkholm och Hans Brattberg. Ladda ner här. Vill du ha enstaka exemplar finns den att köpa hos Adlibris och Bokus.

ScrumAndXpFromTheTrenches

Scrum and XP from the Trenches 2nd edition

Av Henrik Kniberg. Förord: Jeff Sutherland och Mike Cohn. Ladda ner från InfoQ eller köp den på Bokus eller Adlibris


Planning Poker®

Läs mer om Planning Poker® …