Agil betyder smidig, flexibel och rörlig. Förmågan att anpassa sig till en dynamisk omvärld är avgörande för framgång. Crisp erbjuder agil coachning som hjälper dig att lyckas med dina utmaningar, möjligheter och tillväxtmål.

Utmaningar kan se ut på många olika sätt. Vissa upplever att de är för långsamma, andra sitter fast i gamla arbetsmetoder. Hos ett företag saknas engagemang medan ett annat har energi men saknar riktning.

Crisp hjälper organisationer, team och ledare att växa, bli mer snabbrörliga och skapa mer värde. Vi är din naturliga partner på din resa mot framgång.

Våra erfarna agila coacher har hjälpt en lång rad organisationer med förändringsarbete. Startpunkten är en effektiv nulägesanalys. Därefter börjar vi jobba tillsammans för att hitta rätt väg framåt. Vårt arbetssätt karakteriseras av nära samarbete där vår coach är en del av teamet. Vi jobbar agilt med snabba iterationer. Tillsammans testar vi oss fram för att hitta rätt väg mot hållbar förändring.

Agilt ledarskap

Vi hjälper ledare att utveckla anpassningsbara organisationer som skapar en positiv inverkan på människor och samhälle. Agilt ledarskap är grunden för agilt teamarbete och hållbart förändringsarbete. Vi hjälper dig att leda team och medarbetare på ett sätt som skapar maximalt värde.

Några företag vi hjälpt

Kundcase
Kundcase

How Beijer Electronics transitioned from SAFe to empowered product teams

Discover the journey toward Empowered Product Teams About Beijer Electronics Beijer Electronics is a Swedish company that designs and manufactures human-machine interface terminals and automation software. The company is based in Malmö, with a presence in Europe, Asia, and the Americas.  Learn how Beijer Electronics transitioned from silos, SAFe, and friction to a culture of collaboration, trust, and engagement. What you will take […]

Kundcase

SSGs transformationsresa mot produktteam

Se den presentation som medlemmar av SSGs ledningsteam gjorde där de delade sina upplevelser och lärdomar från sin förändringsresa under två år. Hur är det att göra en stor förflyttning från agila leveransteam mot produktteam i en produktledd organisation, och hur kan det upplevas inifrån?  Du får höra från Produktchef, IT-Chef och VD vilka motiv […]

Kundcase

SVT Play’s Transformation Story

Watch the presentation by SVT Play, the Swedish public service television, sharing how they have transformed from being stuck in silos, to being organized around value streams. With this shift, they have significantly increased collaboration and alignment toward common strategic goals. The journey is, by no means, “finished” but you’ll get a glimpse of the three-year […]