Agil betyder smidig, flexibel och rörlig. Förmågan att anpassa sig till en dynamisk omvärld är avgörande för framgång. Crisp erbjuder agil coachning som hjälper dig att lyckas med dina utmaningar, möjligheter och tillväxtmål.

Utmaningar kan se ut på många olika sätt. Vissa upplever att de är för långsamma, andra sitter fast i gamla arbetsmetoder. Hos ett företag saknas engagemang medan ett annat har energi men saknar riktning.

Crisp hjälper organisationer, team och ledare att växa, bli mer snabbrörliga och skapa mer värde. Vi är din naturliga partner på din resa mot framgång.

Våra erfarna agila coacher har hjälpt en lång rad organisationer med förändringsarbete. Startpunkten är en effektiv nulägesanalys. Därefter börjar vi jobba tillsammans för att hitta rätt väg framåt. Vårt arbetssätt karakteriseras av nära samarbete där vår coach är en del av teamet. Vi jobbar agilt med snabba iterationer. Tillsammans testar vi oss fram för att hitta rätt väg mot hållbar förändring.

Agilt ledarskap

Vi hjälper ledare att utveckla anpassningsbara organisationer som skapar en positiv inverkan på människor och samhälle. Agilt ledarskap är grunden för agilt teamarbete och hållbart förändringsarbete. Vi hjälper dig att leda team och medarbetare på ett sätt som skapar maximalt värde.

Några företag vi hjälpt

Kundcase
Kundcase

Building a strong Agile Coaching Community – The Swedbank story

What can you do when the demand for Agile Coaching is increasing in your organization at a rapid pace and you cannot keep up? Implementing rigid models and frameworks will not work. You need a deeper knowledge of the underlying principles and patterns the models and frameworks are based on and how to effectively adapt […]

Kundcase

Team Coach Training with Folksam

This spring we launched a pilot training workshop for scrum masters/team coaches. The workshop offered participants the opportunity to get to know themselves and their colleagues by providing them with a safe learning environment where they could experiment and get feedback. We partnered with Folksam and their team coaches to run two parallel series of […]

Kundcase

Coaching game teams at King

Yassal talks about her experience leveraging the strengths of the teams at King: Teams at King’s Stockholm game studio (the maker of Candy Crush) are autonomous, they are also encouraged to try, test, fail and learn from their experiences. For the past four years I’ve worked with amazingly talented people in this environment. We experimented and […]