Det vi gör

Crisp finns för att vi vill hjälpa dig att bli bäst på att skapa produkter och tjänster. Vårt mål är att skapa bestående förbättringar så att det värde vi tillför har förståtts och övertagits av dig. Vi gör det genom att erbjuda dig våra experters kompetens och erfarenhet av modern agil produktutveckling.

1. Leadership – Leading in a VUCA world

We help leaders develop organizations that are adaptable and that create a positive impact on people and society.
Read more about Leadership and how Crisp can help you >>

2. Lean Startup – Teamet som gör skillnad

Tiden då kundernas beteende var förutsägbart och då en investering räckte hela vägen till en big bang-lansering är förbi. Idag gäller det att träffa rätt. Lean startup erbjuder möjligheter för företag att med små resurser snabbt lära sig vilka affärsideer som kunderna verkligen köper. Med hjälp av snabb återkoppling från marknaden och små experiment kan vi undvika stora investeringar.
Läs mer om Lean Startup och hur Crisp kan hjälpa er >>

3. Product Discovery – Startskottet för det agila utvecklingsarbetet

Product Discovery är livsnödvändigt i dagens arbetssätt, oavsett om man arbetar på ett större företag eller en startup. Tid, pengar och resurser är alltid trånga sektorer – vilket betyder att man behöver förmågan att snabbt, kostnadseffektivt och distinkt lösa de stora problemen.
Läs mer om Product Discovery och hur Crisp kan hjälpa er >>

4. Continuous Delivery – Snabbare och säkrare driftsättning

Under 2012 var hypen om Continuous Delivery stor. Under 2013 är det dags att göra verklighet av hypen. Continuous Delivery innebär att koden driftsätts automatiskt i produktionsmiljön så ofta du vill och när du vill, genom en s.k. automatiserad delivery pipeline.
Läs mer om Continuous Delivery och hur Crisp kan hjälpa er >>

5. Responsive Design och Mobile First – En webb med ökad nytta i alla lägen

Mobilenheter finns överallt numera. En webbsida kan läsas från en dator såväl en mobil. Se till att ditt erbjudande finns på webben och är tillgänglig till alla. Hos våra kunder har vi bland annat jobbat enligt Mobile First och Responsive Design.
Läs mer om Responsive och Mobile First och hur Crisp kan hjälpa er >>

6. Modern webbutveckling – Applikationen i webbläsaren… på riktigt

Fler och fler webbläsare standardiseras. Till och med Internet Explorer börjar likna de andra. Den moderna webbapplikationen lever i webbläsaren på ett helt annat sätt än vad den gjorde för bara några år sedan.
Läs mer om modern webbutveckling och hur Crisp kan hjälpa er >>

7. From concept to cash – Förbättra ledtid över värdekedjan

En trend under 2013 är att ta steget från att optimera utvecklingsavdelningen till att förbättra hela värdekedjan. Korta tid från idé till pengar i handen. Det kräver att vi lär oss samarbeta över funktionsgränser (sälj, markandsföring, produktledning, utveckling och support), tajma leveranser med marknadsföring för att skapa det som kunden upplever som högkvalitativa tjänster.
Läs mer om Concept to Cash och hur Crisp kan hjälpa er >>

8. Agil Coachning – Ett snabbare sätt att uppnå målen

Crisp är ett välkänt företag inom agila metoder och processer. Företag runt hela världen kontaktar oss för stöd i transformering till teamorganisationer. Agila metoder ser till att få ut mesta möjliga värde ur era projekt.  Med vår erfarenhet av process-coaching är vi gärna mentorer till chefer och personal.
Läs mer om Agil Coachning och hur Crisp kan hjälpa er >
>

9. Agilt Supportavtal – Coacher när du behöver dem

För ett begränsat antal kunder kan vi erbjuda ett unikt supportavtal. Avtalet garanterar dig tillgång till våra efterfrågade coacher till ett förutbestämt pris. Du får också snabbt svar på din frågor.
Läs mer om agilt supportavtal med oss på Crisp >>

10. Agila Kontrakt – När båda parter vinner

Länge har möjligheterna att nyttja fördelarna av agilt hindrats av kontraktsformen att kunna sträckas hela vägen till kund. Så inte längre. Agila kontrakt erbjuder en win-win situation där bägge parter tjänar på att göra ett bra jobb och slutföra arbetet i förtid. Agila kontrakt är verkliga, godkända av jurister och i bruk. Skall du upphandla ny programvara? Vill du som leverantör få med din kund i ett agilt samarbete? Kontakta oss så hjälper vi er.
Läs mer om agila kontrakt och hur Crisp kan hjälpa er >>

11. Agilt Ledarskap och HR – Investera i människorna

I agila organisationer står teamet och kunden i centrum. När medarbetarna ställs i centrum och förväntas ta ansvar både för leveransen och sitt eget förbättringsarbete tillsammans med andra teammedlemmar behöver vi ändra på ledarskapet och hur personalfrågor hanteras.
Läs mer om Agilt ledarskap och HR och hur Crisp kan hjälpa er >>