Crisp AB bedriver ett aktivt och medvetet miljöarbete och bidrar därigenom till en minskad miljöbelastning. Detta gör vi genom att:

  • i möjligaste mån skapa miljöeffektiva lösningar för våra kunder.
  • följa lagar, förordningar och föreskrifter inom miljöområdet som berör vår verksamhet.
  • hushålla med resurser, såsom skrivarpapper och elström.
  • sträva efter att använda miljövänliga produkter och miljövänlig utrustning, samt bidra till en miljöriktig kretsloppshantering (exempelvis av gammal datautrustning).
  • påverka våra leverantörer att arbeta för en bättre miljö.
  • aktivt och kontinuerligt informera såväl våra medarbetare som våra kunder och allmänheten om vårt miljöarbete.
  • vi klimatkompenserar våra gemensamma flyg eller båtresor.
  • vi väljer miljövänliga resealternativ när vi kan.