Våra kurshållare håller gärna sina standardkurser även internt hos er som kund, eller tar fram en kurs anpassad för er organisation beroende på behov. Att ha en kurs internt kan vara ett bra sätt att sätta igång ett internt arbete och ge alla en gemensam plattform och språk. Det finns även möjlighet att hålla företagsinterna kurser i våra lokaler som är speciellt anpassade för utbildning. Våra lokaler rymmer kurser för 30 personer med sittning kring runda bord och många white boards, vilket skapar bra dynamik och möjliggör grupparbeten och ett effektivt lärande.

Kurser

Certified Scrum Product Owner

Certified Scrum Product Owner (CSPO) är en av Crisps mest populära och äldsta utbildning. Vi har under de senaste 10 åren arbetat med att förfina och förbättra denna kurs till vad den är idag.

Kursen vänder sig till Produktägare, Projektledare, Program Manager, Business Analyst och Kravare men även till alla som är intresserade utav att förstå produktägarskap.

Efter utbildningen blir du certifierad som Certified Scrum Product Owner av Scrumalliance.
Reza Farhang
Reza Farhang

Agil projektledare

Agila metoder och arbetssätt har börjat påverka allt större delar av hur företag struktureras och drivs. Detta innebär stora förändringar för hur vi jobbar med projekt och därmed också projektledarrollen. I denna kurs lär du dig grunderna för att jobba som en agil projektledare.
David Barnholdt
David Barnholdt

Agilt ledarskap

Agila arbetsätt ställer helt nya krav på hur en organisation byggs upp och på ledares och chefers roll. Hur behöver man tänka och agera som agil ledare och chef vid införandet av ett agilt arbetssätt eller i en redan agil organisation? Vilka fallgropar finns det? Vad är vinsterna för företaget?

Vi ger dig exempel på möjligheter och utmaningar samt verktyg för hur man skapar bästa förutsättningar för en effektiv leveransorganisation utifrån egna och andras erfarenheter av agilt ledar- och chefsskap samt agilt förändringsarbete.
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg

Agil HR certifieringsutbildning

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er egna satsning på agil HR. Vi tar er igenom ett agilt HR-projekt från att sätta mål och ta fram user stories för HR till att genomföra sprintplanering och uppföljning med hjälp av Kanban.
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen

Efficient Remote Meetings & Collaboration

Lär dig bemästra hur du faciliterar engagerande distansmöten och workshoppar. När du jobbar med team där medlemmarna är geografiskt distribuerade, eller om omständigheter kräver att man jobbar hemifrån, då är förmågan att kunna facilitera värdefulla och meningsfulla möten online oerhört viktigt.

Under denna utbildning, som ges på distans via video, kommer du lära dig hur du faciliterar distansmöten med hög närvaro, engagemang och som resulterar i starka resultat. Du kommer lära dig, och få chans att öva på, verktyg, färdigheter, en rad olika workshopformat, tekniker och tips som kommer förbättra det digitala distans-samarbete med dina kollegor och ditt team.
David Barnholdt
David Barnholdt

Agile Architecture

In this workshop, we cover how good architecture can enable agility and how to do it in a development context where you can’t “set the architecture” as an initial step. Instead, you have to take an evolutionary approach. This means that the role of the system architect is different, and we dive into what technical leadership means in an agile organization.
Jan Grape
Jan Grape

Certified ScrumMaster

På crisp har vi erbjudit interna Certifierad Scrum Master-utbildningar i över 10 år. Under den tiden har vi lärt oss hur vi kan skräddarsy Scrum Master-utbildningar utifrån företagets behov. Vi börjar alltid med ett kort möte där vi försöker förstå era behov. Därefter skapar vi en unik utbildning som passar er och samtidigt uppfyller de krav Scrum Alliance har på vad en certifieringskurs ska innehålla. Utbildningen är alltid minst 2 dagar. Vi rekommenderar att även teammedlemmar och produktägare deltar i denna utbildning så hela Scrum teamet får samma förståelse. Detta leder till mindre konflikter och större engagemang från alla.
Reza Farhang
Reza Farhang
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm

Strategi med agila metriker och OKR:er

Det här är en hands-on-utbildning där vi beskriver hur man levandegör och kommunicerar strategier och taktik med mål och agila metriker. Vi använder oss av OKR (Objectives and Key Results) för att beskriva dessa. Kursen vänder sig till dig som skapar och kommunicerar taktik och strategi för din egen grupp och andra. Du är t.ex. företagsledare, produktchef, produktägare, arkitekt, strateg eller liknande
Jan Grape
Jan Grape
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Joakim Sunden
Joakim Sunden

Product Manager Program

This program is for your company if you would like your product owners (APOs, CPOs), producers, product managers to gain a deeper understanding of what product management entails, and to learn the skills needed to be a successful product manager.
Michael Göthe
Michael Göthe

Agile Coach Program

This is the program for your company if you would like your team leads, scrum masters, product owners, RTEs, line managers to develop their coaching skills in the agile workplace. The program enables the people who are already embedded in the organization to help coach their teams to success.
Michael Göthe
Michael Göthe
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Joakim Sunden
Joakim Sunden
Christophe Achouiantz
Christophe Achouiantz

Agilt för alla

I den här kursen ger vi en introduktion till agilt arbetssätt med ett fokus på den bakomliggande filosofin, så att när det pratas om den praktiska tillämpningen (t ex Scrum), då kommer du förstå varför den ser ut som den gör. Vi kommer också kort att introducera dig till Scrum och Kanban, de två vanligaste tillämpningarna av agilt arbetssätt.
Mikael Brodd
Mikael Brodd

Kanban i praktiken

Denna kurs lär ut Kanban. Kanban är ett sätt att synligöra osynligt arbete och därigenom skapa möjligheter för ökat samarbete, både mellan individer och mellan avdelningar, för att snabbare kunna leverera! Metoden tar ett något annorlunda grepp än Scrum när det gäller hur team kan arbeta för att få saker och ting gjorda. Kanban kan med fördel kombineras med Scrum, både för team och för synkronisering av arbete mellan team.
Mikael Brodd
Mikael Brodd

Software Craftsmanship

"Working software is the primary measure of progress."

-- The Agile Manifesto

Software Craftsmanship är ett uttryck för att beskriva sådant som utgör skicklighet i arbetet som utvecklare. Att skriva kod som är produktionsfähig kräver att man upprätthåller ett antal goda vanor.

God kod fungerar korrekt, är läsbar och underhållsvänlig. När den inte är det, kallar vi det "legacy code" och då finns det tekniker för att hantera det.

Den här kursen innehåller det som en riktig utvecklare ska kunna.
Alexander Tarlinder
Alexander Tarlinder

Introduktion till Scrum

Denna kurs ger en tydlig översikt av hur Scrum fungerar och hur man anpassar Scrum för att fungera i ert företags aktuella situation. Efter genomförd kurs kan alla bidra i ett team som jobbar enligt Scrum, samt ha grundläggande förståelse för vad agile faktiskt är.

Mikael Brodd
Mikael Brodd

Introduktion till Agila metoder

Denna kurs kan användas både till att inspirera och till att få en översikt hur Scrum, Kanban, Lean och agile hänger ihop. Efter genomförd kurs har ni en förståelse för vad agile är, vilka verktyg som finns och hur det kan kombineras för att skapa något som passar just er verklighet.
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Vill du anlita oss?

Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa er med och boka ett möte.