Våra kurshållare håller gärna sina standardkurser även internt hos er som kund, eller tar fram en kurs anpassad för er organisation beroende på behov. Att ha en kurs internt kan vara ett bra sätt att sätta igång ett internt arbete och ge alla en gemensam plattform och språk. Det finns även möjlighet att hålla företagsinterna kurser i våra lokaler som är speciellt anpassade för utbildning. Våra lokaler rymmer kurser för 30 personer med sittning kring runda bord och många white boards, vilket skapar bra dynamik och möjliggör grupparbeten och ett effektivt lärande.

Kurser

Omforma ditt företag med Generativ AI

Är du i en ledande position inom din organisation och vill integrera AI i din verksamhet?

Vi hjälper till att identifiera de bästa AI-verktygen (t.ex. ChatGPT och Midjourney och andra mer specialiserade), och skapar tillsammans med er en intern lärandeprocess i ert företag. Vår tjänst innefattar AI-utbildning och praktiska workshops.
Henrik Kniberg
Henrik Kniberg
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Nils Janse
Nils Janse

SAFe® DevOps (6.0)

Denna kurs hjälper människor i tekniska, icke-tekniska och ledarskapsroller att förbättra sin leveransprocess. Ta den här kursen med hela ditt team för att kartlägga er nuvarande process, från idé till leverans. Under kursen kommer vi gå igenom principer och praktiker som hjälper till att förbättra processen. Efter kursen har ni identifierat de viktigaste förbättringarna för ert team. Samtliga deltagare har också möjlighet att certifiera sig som SAFe DevOps Practitioner (SDP).
Magnus Axelqvist
Magnus Axelqvist

Lunch & Lär: Agil Inspiration från Crisp!

Se ditt team inspireras, diskutera och komma tillbaka med nya insikter som direkt kan appliceras i er organisation. Det här är en unik möjlighet att komma närmare agil excellens samtidigt som ni njuter av en vederkvickande lunch.
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Michael Göthe
Michael Göthe
Joakim Sunden
Joakim Sunden
David Barnholdt
David Barnholdt
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Magnus Axelqvist
Magnus Axelqvist

Innovationsworkshop: Från Idé till Verklighet

Innovationsworkshop: Demystifiera innovationens konst, lär dig konkreta verktyg för värdeskapande, och förvandla idéer till verklighet. Bryt gamla mönster, fokusera på kunddriven innovation och gör innovation till din organisationens DNA. Anslut och omvandla din framtid nu!
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Orren Shalit
Orren Shalit

Workshop: Förvandla din produkt med GPT-4

Utforska gränserna för din produkt under två intensiva halvdagar med fokus på generativ AI.

Riktad till produktägare, VD:ar och produktchefer, erbjuder denna workshop praktiska insikter och hands-on erfarenheter.

Lär dig att integrera AI-drivna funktioner som ChatGPT och ge din produkt en konkurrensfördel.
Nils Janse
Nils Janse
Hans Brattberg
Hans Brattberg

ChatGPT & GPT-4 for Product people

When it comes to the frontier of product development, it's not just about leveraging technology; it's about harnessing the potential within. Generative AI is reshaping how we envision and create, empowering products to be more dynamic and user-centric. But how does one truly integrate this groundbreaking tool?

This is the course for teams seeking more than just an introduction. For the product managers, tech leads, and innovators wondering how to bridge the gap between AI's potential and real-world application. You've heard of AI-enhanced products, but how do you truly craft one? Dive deep with us, and let's revolutionize the way we create.
Nils Janse
Nils Janse
Reza Farhang
Reza Farhang

Vässa din coachförmåga

Den här kursen är en introduktion till professionell coaching, men i ett agilt kontext. Vi kommer att utforska vad professionell coaching innebär och kräver av coachen och den som blir coachad. Vi kommer öva, öva och åter öva, samt sätta in professionell coaching i den agila världen. 
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Jonas Ekstrand
Jonas Ekstrand

Empowered Teams Program

This program is set up to help product and technology organizations in their quest to be more Empowered. The focus of the program is on the “how”, not the “why” and the techniques and tactics that teams can use to pay more attention to “Discovery” rather than constantly being in a Delivery mode, ultimately making them accountable for results. 
Joakim Sunden
Joakim Sunden
Iyasu Ghirmai
Iyasu Ghirmai
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson
Mathias Holmgren
Mathias Holmgren
Marcus Castenfors
Marcus Castenfors

Leadership Program

When an organization seeks agility, it is not about managing people. It is about growing individuals. A network based organization with highly autonomous product teams allows leadership to emerge from everywhere, making a much larger impact faster. So what does a leader do in this type of organisation?

This is the program for your company if you would like your senior executives, managers and other leadership roles such as product managers, project managers, understand what it takes to become such a leader. You've heard about servant leadership, but what are you actually supposed to do?
Michael Göthe
Michael Göthe
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Joakim Sunden
Joakim Sunden
Christophe Achouiantz
Christophe Achouiantz
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson

Certified Agile Leadership

Denna Certified Agile Leadership kurs är en interaktiv ledarskapskurs med målet att ledaren ökar sin egen personliga medvetenhet, kunskap och färdigheter som Agil ledare samt kickstartar sin resa mot förbättrade resultat.
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe

Certified Scrum Product Owner

Certified Scrum Product Owner (CSPO) är en av Crisps mest populära och äldsta utbildning. Vi har under de senaste 10 åren arbetat med att förfina och förbättra denna kurs till vad den är idag.

Kursen vänder sig till Produktägare, Projektledare, Program Manager, Business Analyst och Kravare men även till alla som är intresserade utav att förstå produktägarskap.

Efter utbildningen blir du certifierad som Certified Scrum Product Owner av Scrumalliance.
Reza Farhang
Reza Farhang
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Hans Brattberg
Hans Brattberg

Agil projektledare

Agila metoder och arbetssätt har börjat påverka allt större delar av hur företag struktureras och drivs. Detta innebär stora förändringar för hur vi jobbar med projekt och därmed också projektledarrollen. I denna kurs lär du dig grunderna för att jobba som en agil projektledare.
David Barnholdt
David Barnholdt

Agilt ledarskap

Agila arbetsätt ställer helt nya krav på hur en organisation byggs upp och på ledares och chefers roll. Hur behöver man tänka och agera som agil ledare och chef vid införandet av ett agilt arbetssätt eller i en redan agil organisation? Vilka fallgropar finns det? Vad är vinsterna för företaget?

Vi ger dig exempel på möjligheter och utmaningar samt verktyg för hur man skapar bästa förutsättningar för en effektiv leveransorganisation utifrån egna och andras erfarenheter av agilt ledar- och chefsskap samt agilt förändringsarbete.
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg

Agil HR certifieringsutbildning

Utbildningen lägger stor vikt vid praktiska exempel och vi kommer bl.a. presentera en rad verktyg för att ni ska ska kunna komma igång med er egna satsning på agil HR. Vi tar er igenom ett agilt HR-projekt från att sätta mål och ta fram user stories för HR till att genomföra sprintplanering och uppföljning med hjälp av Kanban.
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen

Efficient Remote Meetings & Collaboration

Lär dig bemästra hur du faciliterar engagerande distansmöten och workshoppar. När du jobbar med team där medlemmarna är geografiskt distribuerade, eller om omständigheter kräver att man jobbar hemifrån, då är förmågan att kunna facilitera värdefulla och meningsfulla möten online oerhört viktigt.

Under denna utbildning, som ges på distans via video, kommer du lära dig hur du faciliterar distansmöten med hög närvaro, engagemang och som resulterar i starka resultat. Du kommer lära dig, och få chans att öva på, verktyg, färdigheter, en rad olika workshopformat, tekniker och tips som kommer förbättra det digitala distans-samarbete med dina kollegor och ditt team.
David Barnholdt
David Barnholdt

Certified ScrumMaster

På crisp har vi erbjudit interna Certifierad Scrum Master-utbildningar i över 10 år. Under den tiden har vi lärt oss hur vi kan skräddarsy Scrum Master-utbildningar utifrån företagets behov. Vi börjar alltid med ett kort möte där vi försöker förstå era behov. Därefter skapar vi en unik utbildning som passar er och samtidigt uppfyller de krav Scrum Alliance har på vad en certifieringskurs ska innehålla. Utbildningen är alltid minst 2 dagar. Vi rekommenderar att även teammedlemmar och produktägare deltar i denna utbildning så hela Scrum teamet får samma förståelse. Detta leder till mindre konflikter och större engagemang från alla.
Reza Farhang
Reza Farhang
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm

Strategi med agila metriker och OKR:er

Det här är en hands-on-utbildning där vi beskriver hur man levandegör och kommunicerar strategier och taktik med mål och agila metriker. Vi använder oss av OKR (Objectives and Key Results) för att beskriva dessa. Kursen vänder sig till dig som skapar och kommunicerar taktik och strategi för din egen grupp och andra. Du är t.ex. företagsledare, produktchef, produktägare, arkitekt, strateg eller liknande
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Joakim Sunden
Joakim Sunden

Product Manager Program

This program is for your company if you would like your product owners (APOs, CPOs), producers, product managers to gain a deeper understanding of what product management entails, and to learn the skills needed to be a successful product manager.
Michael Göthe
Michael Göthe
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson

Agile Coach Program

This is the program for your company if you would like your team leads, scrum masters, product owners, RTEs, line managers to develop their coaching skills in the agile workplace. The program enables the people who are already embedded in the organization to help coach their teams to success.
Michael Göthe
Michael Göthe
David Barnholdt
David Barnholdt
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Joakim Sunden
Joakim Sunden
Christophe Achouiantz
Christophe Achouiantz

Agilt för alla

I den här kursen ger vi en introduktion till agilt arbetssätt med ett fokus på den bakomliggande filosofin, så att när det pratas om den praktiska tillämpningen (t ex Scrum), då kommer du förstå varför den ser ut som den gör. Vi kommer också kort att introducera dig till Scrum och Kanban, de två vanligaste tillämpningarna av agilt arbetssätt.
Mikael Brodd
Mikael Brodd

Kanban i praktiken

Denna kurs lär ut Kanban. Kanban är ett sätt att synligöra osynligt arbete och därigenom skapa möjligheter för ökat samarbete, både mellan individer och mellan avdelningar, för att snabbare kunna leverera! Metoden tar ett något annorlunda grepp än Scrum när det gäller hur team kan arbeta för att få saker och ting gjorda. Kanban kan med fördel kombineras med Scrum, både för team och för synkronisering av arbete mellan team.
Mikael Brodd
Mikael Brodd

Software Craftsmanship

"Working software is the primary measure of progress."

-- The Agile Manifesto

Software Craftsmanship är ett uttryck för att beskriva sådant som utgör skicklighet i arbetet som utvecklare. Att skriva kod som är produktionsfähig kräver att man upprätthåller ett antal goda vanor.

God kod fungerar korrekt, är läsbar och underhållsvänlig. När den inte är det, kallar vi det "legacy code" och då finns det tekniker för att hantera det.

Den här kursen innehåller det som en riktig utvecklare ska kunna.
Alexander Tarlinder
Alexander Tarlinder

Introduktion till Scrum

Denna kurs ger en tydlig översikt av hur Scrum fungerar och hur man anpassar Scrum för att fungera i ert företags aktuella situation. Efter genomförd kurs kan alla bidra i ett team som jobbar enligt Scrum, samt ha grundläggande förståelse för vad agile faktiskt är.

Mikael Brodd
Mikael Brodd

Introduktion till Agila metoder

Denna kurs kan användas både till att inspirera och till att få en översikt hur Scrum, Kanban, Lean och agile hänger ihop. Efter genomförd kurs har ni en förståelse för vad agile är, vilka verktyg som finns och hur det kan kombineras för att skapa något som passar just er verklighet.
Mikael Brodd
Mikael Brodd
Vill du anlita oss?

Du är alltid välkommen att kontakta oss för mer information om vad vi kan hjälpa er med och boka ett möte.