Working software is the primary measure of progress.

— The Agile Manifesto

Software Craftsmanship är ett uttryck för att beskriva det som utgör skicklighet i arbetet som utvecklare. Att skriva kod som är produktionsmässig kräver att man upprätthåller ett antal goda vanor.

God kod fungerar korrekt, är läsbar och är underhållsvänlig. När den inte är det, kallar vi det ”legacy code” och då finns det tekniker för att hantera det.

Den här kursen innehåller det som en riktig utvecklare ska kunna.

Innehållet i en företagsintern kurs anpassas efter ert behov. Se det som följer som ett smörgåsbord där ni kan plocka det som intresserar.