Alexander Tarlinder

Utvecklare - ScrumMaster - Utvecklarmentor - Byggmiljökonstnär

Jag är en senior utvecklare/arkitekt och ScrumMaster med passion för att arbeta agilt och testdrivet. Det genuina och brinnande intresset för teknik och datorer börjande redan på 90-talet. Sedan dess har jag i en eller annan form kommit i kontakt med områden som datasäkerhet, hårdvarunära programmering, systemadministration, samt ett tiotal programmeringsspråk och operativsystem. Detta gör att jag vet var jag ska börja gräva när jag stöter på utmaningar.

De senaste åren har jag främst arbetat med agila metoder: Scrum, XP, testdriven utveckling, agil testning och continuous delivery. Den roll jag axlat oftast är utvecklarrollen, men jag har också haft leverans- och underhållsansvar för ett system, arbetat med applikationsförvaltning och teknisk förvaltning, samt haft uppdrag som fallit inom den traditionella arkitektrollen.

Sedan ett par år tillbaka har jag insett att jag bidrar mer genom att stärka hela teamet, vilket har gjort att jag börjat lära mig mer om coaching och ledarskap och försökt att praktisera detta när det gått.

Mina djupaste tekniska kunskaper finns inom Java och Perl, testdriven utveckling, testautomatisering och Unix-plattformen. Att jag har mest erfarenhet inom Java och Unix betyder inte att avfärdar andra plattformar, snarare tvärtom. När möjligheten erbjudits har jag gärna jobbat med .NET och Microsoft-plattformen. Mina bästa egenskaper är fokus på kvalitet i allt jag gör, att jag slutför saker, samt att jag har ett öppet sinne och mer än gärna lär mig nya saker.

Utbildare

Utbildning är något jag gärna jobbar med, både genom Crisps publika kurser och företagsinterna. Likt mina kolleger arbetar jag enligt metoden ”Training from the Back of the Room”, vilket betyder att kurserna är interaktiva och bygger på deltagarnas aktiva deltagande och engagemang, snarare än på PowerPoint-maraton. De kurser jag kan erbjuda för närvarande är:

 • Selenium WebDriver (1-2 dagar)
 • Testdriven utveckling och enhetstestning i Java eller C# (1-2 dagar).
 • Agil testning (1-2 dagar)

Jag faciliterar också gärna brown bag-luncher och håller kortare föredrag inom ämnen relaterade till professionell mjukvaruutveckling, kodkvalitet, testning, scrum, agil utveckling och continuous delivery. Här är en lista på ämnen jag kan hålla “på stående fot”:

 • Clean code
 • SOLID
 • Domain-driven design
 • Introduktion till testdriven utveckling
 • Tillämpad TDD: Prime numbers kata
 • TDD-övning: deklaration
 • TDD: The Transformation Priority Premise och Londonskolan
 • Grundläggande enhetstestning: namngivning av tester, antal asserts, equals, custom matchers
 • Direct/indirekt input/output, temporal koppling och dependency breaking
 • Test doubles: Stubs, mocks, fakes, dummies, spies
 • Parametriserade tester, teorier, generativ testning
 • Introduktion till Mockito eller Moq
 • Testmodeller: Test Automation Pyramid, James Bach “Testability” och Agile Testing Quadrants
 • Introduktion till agil testning
 • Grundläggande testtekniker (gränsvärden, ekvivalensklasser, tillståndsmaskiner m m)
 • Acceptanstestdriven utveckling, behavior-driven design, Specification by example
 • Verktyg: FitNesse, Concordion, Cucumber, Spock
 • Skalabara WebDriver-tester med Page Objects + Skalbara databastester med builder-mönstret
 • Introduktion till Scrum
 • Introduktion till User stories: CCC, INVEST
 • Introduktion till eXtreme programming och hur det körs ihop med Scrum och Kanban
 • Riskreduktion och kostnadsbesparingar genom agil utveckling

Recensent och författare

Jag har sedan flera år tillbaka drivit en egen bokrecensions-site, www.techbookreader.com, där jag recenserat tekniska böcker. Detta har väckt ett intresse för att skriva en egen bok.

Developer Testing Cover

Resultatet blev boken Developer Testing – Building Quality into Software. Boken har två syften:

 1. Sammanbinda testning och utveckling—Paradoxalt nog har dessa två discipliner glidit isär.
 2. Hjälpa utvecklare att snabbt komma upp på banan med hantverket kring testbar kod, enhetstestning, testtekniker och test-driven utveckling. Det finns många böcker om dessa ämnen, men ingen som integrerar dem på ett naturligt sätt.

Den bygger på den teoretiska referensram jag tillskansat mig genom att recensera böcker och gå på konferenser, samt erfarenheter från kortare och längre uppdrag hos olika kunder i olika branscher.

Fel Fel Fel
Att man som läsare ska känna igen sig har varit väldigt viktigt. Målgruppen är utvecklare som vill förstå vad testning och testbarhet handlar om.

Jag har också fått äran att få vara en av medförfattarna till TestZonens antologi Fel Fel Fel.

Föreläsare

När jag kan, och uppdraget tillåter, träffar jag gärna branschkolleger och kunder på konferenser och utbyter idéer och lär mig saker. Om möjlighet finns, presenterar jag gärna ett ämne som ligger mig varmt om hjärtat.

Själv har jag föreläst på konferenser som Øredev, Agile Testing Days, XP Days, SeConf samt hos användargrupper som SAST, Javaforum och Swenug.

Hugg mig nästa gång och prata testning, kvalitet eller ledarskap i agila team 🙂

Alexander Tarlinder
Java Scrum Continuous delivery TDD Agile testing Arkitektur
Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information om vad jag kan hjälpa er med och boka ett möte.

 • Alexander Tarlinder
 • +46 (0) 70 497 59 80
 • alexander.tarlinder@crisp.se