Crisps agila konsulter

Crisp har i dag 34 konsulter inom agil utveckling, coaching och digital design. Vi har i genomsnitt 23 års erfarenhet av professionell utveckling av digitala tjänster och produkter. Vi lägger minst 10% av vår arbetstid på internutbildning. Det ger oss en helhetsyn långt utöver våra grundkompetenser. Våra konsulter är genuint duktiga på  agila metoder såsom Lean, Scrum, XP, TDD och Kanban, arkitektur av server- och webbsystem, utveckling i Java, digital design och designprocesser samt att hålla utbildningar och mentorskap.