User Experience är ett brett område. Våra UX-konsulter arbetar i hela spektrat från att leda arbetet med ta reda på vilken produkt man bör bygga kopplat till affärsmålen och målgruppernas behov till att optimera digitala produkter och tjänster för bästa användarupplevelsen.

Vi arbetar med Agile och Lean UX-metoder vilket ger förbättrade ledtider, bättre samarbeten och mer användarvänliga lösningar.

I dag ser vi ett behov hos många av våra kunder av att öka samarbetet mellan utvecklingsavdelningen och beställarna. Där kan vi hjälpa till med att stödja Produktägarna i att sätta ett mål som ger högst värde och arbeta fram en effektiv plan för produkten tillsammans med utvecklare och andra stakeholders. Vi kallar det för Product Discovery.

Crisps konsulter