Crisps agila coacher har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med övergången till agilt arbete och att hitta till reella vinster med agilt arbete. Om du tycker din agila omvandling kört fast så har vi medicinen.

Vi vill att våra kunder ska hitta vägen till ständig förbättring så att de kan klara sig utan oss. Vi arrangerar till exempel rundabordssamtal kring agila transformeringar.

Givetvis har var och en av oss olika styrkor men vi arbetar som ett team och du har tillgång till alla om du har en av oss hos dig. Vi jobbar ständigt med att bli bättre på det vi gör och träffas regelbundet för att coacha varandra.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Skapa en organisation med flera kompletta team som levererar ofta och med kvalité.
  • Hitta lösningen på hur produktägarskapet ska fungera med användbarhet och arkitektur.
  • Hitta lösningen för hur ett agilt konceptarbete kan se ut i er organisation.
  • Slira loss ur leran med teknisk skuld och dyra, manuella tester.

Crisps konsulter

Jan Grape

Agil coach, Utvecklare, Mentor, Arkitekt

Mathias Holmgren

Product Transformation Coach, Discovery & Delivery, Agile Organization

Mikael Brodd

Agile Transformation Specialist, Agile coach, Lärare