Crisps agila coacher har lång erfarenhet av att hjälpa våra kunder med övergången till agilt arbete och att hitta till reella vinster med agilt arbete. Om du tycker din agila omvandling kört fast så har vi medicinen.

Vi vill att våra kunder ska hitta vägen till ständig förbättring så att de kan klara sig utan oss. Vi arrangerar till exempel rundabordssamtal kring agila transformeringar.

Givetvis har var och en av oss olika styrkor men vi arbetar som ett team och du har tillgång till alla om du har en av oss hos dig. Vi jobbar ständigt med att bli bättre på det vi gör och träffas regelbundet för att coacha varandra.

Exempel på vad vi kan hjälpa dig med:

  • Skapa en organisation med flera kompletta team som levererar ofta och med kvalité.
  • Hitta lösningen på hur produktägarskapet ska fungera med användbarhet och arkitektur.
  • Hitta lösningen för hur ett agilt konceptarbete kan se ut i er organisation.
  • Slira loss ur leran med teknisk skuld och dyra, manuella tester.

Crisps konsulter

Christophe Achouiantz

Lean/Agile Organization Coach - Kanban - Lean/Agile trainer - Lean Transformation - Agile Transformation

Fredrik Lindgren

Arkitekt - Utvecklare - Mentor - Scrum Master - Lean & Agile Coach

Jennie Mårtensson

Leadership Coach - Team Coach - Product Coach - Professional Coaching

Max Wenzin

Software Developer - Architect - Team Lead

Mikael Brodd

Product & Organization builder - Leadership developer - Teacher