Fredrik Lindgren

Utvecklare - Mentor - Scrum Master - Lean & Agile Coach

Jag har arbetat med mjukvaruutveckling sedan 1998, omväxlande som konsult och fast anställd. De senaste tio Åren har jag i första hand haft roller som lead-developer, arkitekt och scrum master. Jag har huvudsakligen arbetat i mindre företag, vilket har medfört att jag har fått arbeta med hela värdeströmmen från produktstrategi och kundkrav till distribution, driftsättning och support. Mest har jag dock arbetat med själva utvecklingen i form av arkitektur, design och programmering.

Som utvecklare har jag i huvudsak arbetat med objektorienterad systemutveckling i Java och C#. Jag intresserar mig mycket för kodkvalitet i form av enkel design och modulär arkitektur. Det är viktigt att koden är lätt att underhålla och att ny funktionalitet kan läggas till i små steg med så små konsekvenser som möjligt för systemet i övrigt.

Sedan jag träffade på Extreme Programming (XP) 1999 har jag arbetat med agil mjukvarutveckling. Jag intresserar mig för det mesta inom området. Jag har en särskild förkärlek för testdriven utveckling och uppskattar mycket att parprogrammera.  Jag har god erfarenhet av att införa och arbeta med agil metodik som scrum och XP på teamnivå. Att hjälpa andra att lära sig och utvecklas är en stark drivkraft för mig. Jag har under de senaste åren mer och mer agerat som coach och mentor i agil utveckling i ett sammanhang som är större en det enskilda utvecklingsteamet. För det större perspektivet ser jag idéerna från lean software development som ett utmärkt komplement.

Fredrik Lindgren
Java TDD Continuous Delivery Spring Arkitektur Agile Scrum XP
Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information om vad jag kan hjälpa er med och boka ett möte.

  • Fredrik Lindgren
  • +46 709 368952
  • fredrik.lindgren@crisp.se