Jag har lång erfarenhet av storskalig systemutveckling i komplexa miljöer och organisationer. Jag arbetar gärna i gränslandet mellan människa, teknik och organisation – både avseende system under utveckling och system i användning.

Som agil coach söker jag undvika pekpinnar och istället utgå från egenarten hos de organisationer, människor och system jag kommer i kontakt med. Flödestänk och värdet av arbetsglädje är återkommande tema i mitt arbete. Jag ser det också som en nyckel till framgång att skapa förutsättningar för att organisationen och dess medarbetare själva tar ägandeskap för förändringsarbetet.

Jag undervisar gärna och är sedan många år återkommande gästföreläsare på KTH inom agil metodik.

Mitt blixttal om “Slacktid, tillgänglighet och samarbete” från Agila Sverige 2015:
https://agilasverige.solidtango.com/video/slack-time-availability-and-collaboration

Erfarenheter i korthet:

2016 – 2022
Som konsultande agil coach har jag bland annat gjort längre uppdrag inom Bank/Försäkring samt Retail.

2000 – 2016:
Jag tillbringade 15 år inom Ericssons 3G-utveckling i ett antal olika roller. Bland annat som systemingenjör, projektledare, teknisk koordinator och linjechef. Sista åren var jag agil coach med central roll i den storskaliga agila transformation som gjordes där.