Jag är en systemutvecklare specialiserad på webbutveckling, med en bred kunskapsbas inom JVM-världen, inklusive Java, Kotlin och Scala. Jag har även erfarenhet av frontend-teknologier som JavaScript och TypeScript, och jag uppskattar möjligheten att arbeta i projekt där jag kan bidra på både klient- och server-sidan för att skapa välintegrerade och effektiva lösningar.

Den senaste tidens utveckling inom webb-teknologier där kreativa html-programmerare möter systematiska backend-utvecklare har resulterat i en spännande symbios av struktur och frihet bland utvecklare i de projekt jag deltagit i. Jag är övertygad om att det är fördelaktigt att besitta kunskaper i både frontend och backend för att kunna bidra effektivt i agila projekt och göra störst möjlig nytta där det verkligen behövs.

Med mig i ditt utvecklingsteam får du inte bara en extra dos av energi, utan även en blandning av struktur, bred kompetens, omfattande erfarenhet, god samarbetsförmåga och innovativa idéer. Ju fler utmaningar som serveras, desto mer spännande blir projektet. Att få gruppen att leverera ett gott resultat som uppfyller förväntningarna ingår som en ständig ingrediens i det dagliga arbetet.

Jag har erfarenhet av att arbeta med diverse ramverk, teknologier, plattformar och metoder, främst inom JVM-världen, inklusive Java och Kotlin, och har specialiserat mig på utveckling av webbtjänster i mikrotjänstarkitektur. Min expertis omfattar även DevOps-relaterade uppgifter som molntjänster (AWS eller Google Cloud), Kubernetes, Docker och konfiguration som kod. Min tidigare erfarenhet av att arbeta som Agil Coach och Scrum Master i vissa projekt bidrar till god förståelse för ett bra teamarbete och fokus på rätt sak för rätt tillfälle.

Jag är aktiv inom utvecklar-communityn i Stockholm i bl.a. Duchess Sweden, ett nätverk för kvinnliga utvecklare inom Javavärlden. Jag har också länge varit en del av organisationsteamet för Sveriges största Java-konferens, Jfokus. Denna roll ger mig inte bara omfattande insikter och kunskap om branschen och de senaste teknologierna, utan också möjligheten att kontinuerligt lära mig och hålla mig uppdaterad om de senaste trenderna och innovationerna inom området. Genom konferensen knyter jag värdefulla kontakter med internationella talare och experter, engagerade utvecklare samt framstående företag i branschen, vilket berikar mitt professionella nätverk och fördjupar min förståelse för det jag arbetar med.

Twitter: @javaHelena
Linkedin: Helena Hjertén