Jag är systemutvecklare med inrikting på webb, java och javascript.

Den senaste tidens utveckling inom webb-teknologier där kreativa html-programmerare möter systematiska backend-utvecklare inom java, scala eller andra språk, har bidraget till en spännande blandning av struktur och frihet bland utvecklare i de projekt och uppdrag jag deltagit i på sistone. Jag är övertygad om att det är nödvändigt att ha goda kunskaper i både frontend och backend för att kunna arbeta i agila projekt och göra nytta där det mest behövs.

Med mig i ditt utvecklingsteam får du en extra injektion av energi, varvat med struktur, bred kompetens, gott samarbete och nya idéer. Ju fler utmaningar som serveras, desto mer spännande blir projektet. Att få gruppen att leverera ett gott resultat som uppfyller förväntningarna ingår som en ständig ingrediens i det dagliga arbetet.

Jag har erfarenhet av olika ramverk, teknologier och metoder och har jobbat med Java, Scala, Groovy och Javascript mm, och har även arbetat som scrum master.

Jag är aktiv inom utvecklar-communityn i Stockholm i bl. a. Duchess Sweden, ett nätverk för kvinnliga utvecklare inom Javavärlden. Jag leder också gruppen ”Barnprogrammering för vuxna” , vars syfte är att hjälpa vuxna inom utvecklar-världen att ta del av olika koncept för att lära barn programmera.  Där kan utvecklare, men även folk från läraryrket träffas och dela med sig av sina erfarenheter.

Twitter: @javaHelena
Linkedin: Helena Hjertén