Jag är en erfaren Java utvecklare/arkitekt som uteslutande arbetat med Java och tillhörande teknologier sedan 1997. Det har varit allt från Swing baserade GUI klienter till batch orienterade XML gränssnitt för massdata hantering. Jag är självgående och engagerad i det jag gör och försöker alltid ta ansvar för att lösa uppgifter på ett bra sätt. För att hitta bästa lösningen undersöker jag alltid om det finns någon annan som löst liknande problem. Det kan vara en bit källkod, ett bibliotek, ett ramverk eller en artikel som beskriver en lösning. Böcker är också något jag gärna använder i mitt dagliga arbete. I dessa finns ofta mycket erfarenhet inom ett visst område som beskriver bästa sättet, ”best practise”, att använda en viss teknologi. På så sätt undviker man att gå i de fällor som ofta finns och kan istället koncentera sig på att lösa problemet.

Jag vill helst jobba med utveckling i organisationer där man infört agila metoder och jobbar i tvärfunktionella och självständiga team. Jag brinner för kvalitet och trivs bra där ord som TDD, automatisering, testbarhet är välkända och används flitigt. Parprogrammering och kodgranskning är också självklara för teamet.