Innovation är inte magi. Det är en skicklighet, en process, och mest av allt, en nödvändighet.
I denna workshop demystifierar vi innovationens konst och vetenskap, vi kombinerar teori med praktisk tillämpning, och arbetar tillsammans genom hands-on moment som skapar nya lösningar som har potential att revolutionera ditt företag.

Innehåll

 • Verktyg för Systematisk Innovation: Lär dig tekniker som baseras på återkommande tankemönster i patent och andra källor.
 • Radikal vs. Inkrementell Innovation: Hur man bryter mönster och tänker utanför boxen för att skapa verklig förändring.
 • Kunddriven Innovation: Använda design thinking och customer journey mapping för att förstå och leverera verkligt värde.
 • Innovation för en Grön Framtid: Hur man sätter mål och innoverar för att gå bortom ’green washing’.

Varför delta?

 • Förstå Kopplingen: Mellan innovation och strategi.
 • Demystifiera Innovation: Bryt ner myter och förstå att innovation kan systematiseras.
 • Praktiska Verktyg: Få händerna på verktyg som hjälper dig att koppla kundens behov till dina resurser.
 • Kultur och Engagemang: Skapa rätt kultur för innovation inom din organisation.

Efter kursen kan du

 • Tillämpa Lärda Verktyg: Använd dem med kollegor på ditt eget företag.
 • Föra Kvalitativa Diskussioner: Om innovation med andra.
 • Se Innovation i Strategiskt Sammanhang: Och börja utforska systematisk innovation.

Upplägg

Anpassas efter era behov. Det kan vara allt från en kortare föreläsning på några timmar, till ett upplägg med flera workshops 1/2 och 1 dagars workshop med arbete emellan.

Praktisk information

Tid och plats

Workshops görs med fördel fysiskt tillsammans. Går att göra en kombination av vissa bitar remote, och andra fysiskt på plats. Antingen i Crisps lokaler i centrala Stockholm eller i era lokaler. Eventuellt material som behövs ordnar vi med och varje workshop dokumenteras och fördelas till deltagarna.

Uppföljning

Efter workshop följer vi upp för att se hur det går och vilka nya problem ni stött på.

Innovation är inte bara en idé; det är en handling, en process, och en skicklighet.

Kontakt

Kontakta någon av personerna i högerspalten, nu!