Orren Shalit är en framstående profil inom innovation och klimataktion. Med en karriär som spänner över flera branscher har han dedikerat sitt arbete till att driva förändring och skapa långsiktiga beteendemässiga och organisatoriska förändringar.

  • Grundare och Senior Partner, Amplify Innovation
    Baseras i Stockholm, Sverige, arbetar Orren med Amplify Innovation där han har omfattande erfarenhet av hands-on innovation som skapar verkliga resultat. Han är också engagerad i att skapa långsiktiga beteendemässiga och organisatoriska förändringar.


”Innovation har varit fokus för större delen av min karriär, där jag hjälpt organisationer inom många affärsområden med extremt varierande utmaningar. Från små företag till några av världens största varumärken.”

Kontakt: