På crisp har vi erbjudit interna Certifierad Scrum Master-utbildningar i över 10 år. Under den tiden har vi lärt oss hur vi kan skräddarsy Scrum Master-utbildningar utifrån företagets behov.


Vi börjar alltid med ett kort möte där vi försöker förstå era behov. Därefter skapar vi en unik utbildning som passar er och samtidigt uppfyller de krav Scrum Alliance har på vad en certifieringskurs ska innehålla.


Utbildningen är alltid minst 2 dagar. Vi rekommenderar att även teammedlemmar och produktägare deltar i denna utbildning så hela Scrum teamet får samma förståelse. Detta leder till mindre konflikter och större engagemang från alla.

Vi går bland annat igenom

  • Hur och varför Scrum fungerar
  • Koppling till angränsade områden som Lean, Kanban och Systemtänkande.
  • Kravhantering, releaseplanering och estimering ­­­
  • Praktisk problemlösning och förbättringsarbete
  • Att bygga effektiva och motiverade team
  • Roller & ansvar ­
  • Vanliga misstag och praktiska tips ­­