Denna kurs ger en tydlig översikt av hur Scrum fungerar och hur man anpassar Scrum för att fungera i ert företags aktuella situation. Efter genomförd kurs kan alla bidra i ett team som jobbar enligt Scrum, samt ha grundläggande förståelse för vad agile faktiskt är.