Stärk din organisation med en kombination av AI och agil expertis

Är du i en ledande position inom din organisation och vill integrera Generativ AI i din verksamhet?
Vi hjälper till att identifiera de bästa AI-verktygen (t.ex. ChatGPT och Midjourney och andra mer specialiserade), och skapar tillsammans med er en intern lärandeprocess i ert företag. Vår tjänst innefattar AI-utbildning och praktiska workshops.

Vårt erbjudande

  • Inledande AI utbildning: Börja med en AI-kickstart-session som etablerar grunden för integration av AI i dina affärsverksamheter. Vi anpassar innehållet från våra olika AI kurser.
  • Workshops för att identifiera era bästa användningsfall för effektiv integrering av AI.
  • Sammansättning av en AI grupp hos er som löpande lär sig mer och håller koll på AI utvecklingen och som för ut detta i er organisation.
  • Fortlöpande lärande och utveckling med en AI grupp som löpande lär sig mer och håller koll på AI utvecklingen och som för ut detta i er organisation.
  • Flexibelt engagemang: Vårt program är utformat med en startmodul och en anpassningsbar timbaserad engagemangsmodell, vilket gör det möjligt för dig att skala upp efter behov.

Er investering

En person som är hängiven AI och en handfull som tillsammans vill bilda ett AI excelence team.
Vår prismodell är utformad för att vara både flexibel och transparent, anpassad efter din organisations unika behov. När programmet sätts igång följer en tydlig timkostnad, vilket säkerställer att din investering står i proportion till din organisations storlek och hastighet. På detta sätt kan vi garantera att priset du betalar är rättvist och reflekterar det värde och de rimliga kostnader som krävs för att uppfylla de specifika kraven i din organisation.

Varför ska ni välja oss?

  • Som föregångare inom startup-företag för AI-agenter, tillhandahåller vi avancerad AI-integration anpassad för högpresterande resultat.
  • Vår bakgrund inom agil organisationsförändring innefattar en djup förståelse för att leda och coacha organisationer genom förändringsprocesser.
  • Vi erbjuder också praktisk coaching inom produktutveckling, vilket idag innebär att kunskap inom generativ AI är ett måste.

”This tailored program has enhanced our understanding of AI and equipped us with practical tools to integrate AI technology into our core business processes”. – Filip Gustavsson CEO Bohild / Head of Property Management Brunswick Real Estate

Utöver programmet

Hållbar AI-kompetens – Utöka era HR-resurser med vår rekryteringshjälp inom AI för att forma ett inhemskt team av AI-specialister

Vårt engagemang inom AI

Vi är hängivna i hur organisationer och produktutveckling fungerar, och ser inte AI som ett modeord, utan någon som håller på att transformera hela vår verklighet. Låt oss utforska det tillsammans!