SAFe® DevOps-kursen hjälper människor i tekniska, icke-tekniska och ledarskapsroller att förbättra sin leveransprocess. Ta den här kursen med hela ditt team för att kartlägga er nuvarande process, från idé till leverans. Under kursen kommer vi gå igenom principer och praktiker som hjälper till att förbättra processen. Efter kursen har ni identifierat de viktigaste förbättringarna för ert team. Samtliga deltagare har också möjlighet att certifiera sig som SAFe DevOps Practitioner (SDP).

Kursens syfte och mål

Målet är att du ska få en bättre förståelse för DevOps, kunna visualisera och mäta ditt företags leveransprocess, samt prioritera de första förbättrande åtgärderna.

Vi går bland annat igenom

  • Samtliga delar i SAFe’s Continuous Delivery Pipeline, från idé till leverans
  • DevOps Transformation Canvas, för att planera förbättringsarbetet i er organisation.
  • DevOps Health Radar, för att utvärdera er nuvarande status