Certified Scrum Product Owner (CSPO) är en av Crisps mest populära och äldsta utbildning. Vi har under de senaste 10 åren arbetat med att förfina och förbättra denna kurs till vad den är idag.

Kursen vänder sig till Produktägare, Projektledare, Program Manager, Business Analyst och Kravare men även till alla som är intresserade utav att förstå produktägarskap.

Efter utbildningen blir du certifierad som Certified Scrum Product Owner av Scrumalliance.

Innehåll och upplägg

Detta är en 2 dagars utbildning där hela kursen är övningsbaserat vilket betyder att vi i alla moment genomför övningar i grupper och sedan diskuterar teorin bakom vilket leder till bättre förståelse. Vi använder oss även av utbildningsmetodiken ”Training from the back of the room” och visualiseringstekniken Bikablo.       

Under kursen går vi bland annat genom

 • Backlog Refinement
 • Vertikal nedbrutning/Slicing av krav
 • Estimering och velocity
 • Gemensam design med Design Studio
 • Riskhantering
 • Antaganden, hypotser och experiment
 • Små, snabba releaser
 • Scrums grunder, roller, möten och artefakter
 • Praktiskt arbete med User Story och Job Stories
 • Output vs outcome
 • Prioritering 
 • Sprint plannering
 • Öppna och stängda krav
 • Visionsarbete
 • Minimala releaser och Minimal Viable Product 
 • Problem kategorisering med Cynefin