Ledare har en väsentlig påverkan på företagets Agilitet och effektivitet. Ledare både skapar utrymmet för vad som är möjligt, samtidigt som de sätter begränsningar för vad som kan ske.  

Denna Certified Agile Leadership kurs är en interaktiv ledarskapskurs med målet att ledaren ökar sin egen personliga medvetenhet, kunskap och färdigheter som Agil ledare samt kickstartar sin resa mot förbättrade resultat.  

Kursen är en praktisk tillämpning av ledarskapsteorier för att leda i komplexa Agila sammanhang. Deltagaren får konkreta modeller, verktyg och tekniker som går att använda direkt i sitt eget tänkande, eget beteende och inom sina organisationer.  

Du kommer att guidas genom en övergripande bild av Agilt ledarskap – först från ledarens personliga perspektiv på hur Agilitet påverkar ditt mindset och beteende. Därefter går vi igenom hur du som ledare kan bygga och utveckla högpresterande team (inklusive ledningsteam). Till sist tar vi ett organisatoriskt perspektiv där du lär dig hur du effektivt kan anpassa, styra och skala din organisations Agilitet.  

“The course perfectly addressed our biggest need – a shared understanding of a modern management paradigm. The format was fantastic, and the course went surprisingly easy and fast. Tomas and Michael are great teachers with solid practical experience and one of the best theoretical expertise I have ever faced.”

   – Dennis Popov, Agile Coach at Scania

Kursen vänder sig till

Ledande befattningshavare, chefer, processledare, programledare och team coacher.

Innehåll och upplägg

Under kursen går vi bland annat genom

 • Vad Agile är och när det är lämpligt att använda
 • Leda i komplexitet (i en VUCA-värld)
 • Effektivt ledarskap och personlig utveckling
 • Leadership Agility
 • Intent Based Leadership
 • Servant Leadership
 • Growth Mindset
 • Psykologisk trygghet
 • Hur du skapar effektiva team inkl. ledningsteam
 • Skapa engagemang och kreativitet
 • Den Agila organisationen
 • Teambaserad nätverksorganisation
 • Hur du leder förändring på ett Agilt sätt
 • Hur du skapar en plattform för ständig förbättring