Agila metoder och arbetssätt har börjat påverka allt större delar av hur företag struktureras och drivs. Detta innebär stora förändringar för hur vi jobbar med projekt och därmed också projektledarrollen. Hur jobbar man som agil projektledare? Hur bedriver man projekt i en agil organisation? Vad är skillnaderna mellan en agil projektledare och klassisk projektledare, vad är likheterna?

Syfte och mål

Målet med utbildningen är att hjälpa dig som är van att arbeta som traditionell projektledare skall ha redskap att kunna jobba som agil projektledare i rent agila projekt eller i en miljö med blandade agila och vattenfalls projekt i även komplexa situationer med många beroenden och blandade systemmiljöer med olika teknologier.

Kursen vänder sig till dig som

Idag är projektledare och vill arbeta som agil projektledare

Vi går bland annat igenom

  • Agil Förstudie
  • Agil kravhantering
  • Releaseplanering
  • Kostnadsuppföljning
  • Riskhantering
  • Metoder för projektledning i en blandad miljö av agil och traditionell projektstyrning
  • Hantering av Distribuerade team och system team
  • Agilt arbete utan team
  • Hantering av komplicerade och komplexa miljöer, legacy och multipla externa beroenden

Förkunskaper

Inga förkunskaper inom agil metodik behövs.