Upphandling inom LOU med Agila krav och Agila kontrakt

agil-bestallare-case-small

Under de senaste året har Mattias Skarin och Mia Kolmodin haft ett par välbesökta och uppskattade frukostseminarier på ämnet Agil upphandling inom LOU, både på Crisp, ute hos kunder, samt i Almedalen både 2015 och 2016.

Det publiken brukar ha mest problem med i sin egen vardag är både svårigheter med att på förhand ta fram alla kraven – och svårigheter med att få ett väl fungerande samarbete med leverantören. Båda dessa saker är något som Mia och Mathias tar upp under den ca en timme långa föreläsningen. Mest frågor kommer det kring möjligheterna att upphandla agilt inom LOU.

Det finns många fördelar med Agila projekt och Agil upphandling:

  • Möjlighet att utvärdera leverantören innan man väljer, genom till exempel projekttävlingar.
  • Skapa ett väl fungerande samarbete med gemensamma effektmål.
  • Minimera risker genom delleveranser.
  • Maximera effekt i stället för antal levererade funktioner.
  • Möjlighet att avsluta i förtid när effekten är uppnådd – där leverantören får 20% av kvarvarande belopp och beställaren behåller 80%.
  • Skapa transparens i projektet med diskussion kring om  bygger rätt produkt, samt möjlighet att utvärdera och byta riktning på projektet om man inser att hypotesen inte stämde.

Utbildning
För dig som är intresserad av att lära dig mer om ämnet rekommenderar vi kursen Certifierad Agil Beställare.

På kursen lär du dig att driva Agila upphandlingar baserat på effektmål med delleveranser för att minimera risk och maximera effekt. Du lär dig om vilka grundstenarna är i Agil kravställning samt möjligheterna inom LOU, och hur man skriver Agila kontrakt. Om du har frågor kring kursen kan du kontakta kurshållarna, Mia Kolmodin och Mattias Skarin direkt.

Läs mer om kursen Certifierad Agil Beställare >

Inspirationsdag – Vardagsinnovation i större projekt med Agila Kontrakt – 1 december 2016
Den 1a december bjuder vi in till en dag med inspirerande talare som delar med sig av sina erfarenheter kring Agil upphandling inom offentlig sektor. Det blir case studies med lyckade exempel av mycket komplexa upphandlingar, och genomgång av nyttan med Agila kontrakt, samt hur du faktiskt kan använda dom även inom offentlig sektor. Välkommen!

Läs mer och anmäl dig till inspirationsdagen här >

Samlad inspiration och lyckade cases
På vår vebbplats agilakontrakt.se kan du hitta mängder av information på ämnet, ladda ner agila kontrakt på 5 minuter, se luckade exempel och läsa följa våra aktiviteter kring ämnet löpande.

Besök webbplatsen om agila kontrakt >