Mia Kolmodin

Coach - konsult och lärare inom Agil och Lean UX och Produktägarskap

Som person så drivs jag av att ständigt förbättra och utforska sättet vi arbetar på och den produkt vi jobbar med. Jag tycker att det är roligt att coacha eller vara del av team i organisationer som delar den strävan i kontinuerlig förbättring. Det är den strävan som har drivit mig till att vilja arbeta agilt sedan 2005, samt även att ta till mig lean UX, konverteringsoptimering och självklart att bli en Crispare.

Som coach skapar jag möjlighet för bra kommunikation och samarbeten genom tydliga processer och bred kompetens inom agil och lean UX-metodik. Det är viktigt för mig att använda metodik och processer som ökar möjligheter till bättre samarbete och hjälper oss att prioritera och skapa nytta både för användare och affären/verksamheten så snabbt som möjligt.

I mitt arbete i dag inom Agil och Lean UX har jag ofta stor nytta av den bredd som jag har utifrån att jag har jobbat som UX chef, som UX designer i agila team, och även i funktionsteam med bara designers i vattenfallsprojekt… det var länge sen som tur är 😉 Som specialist på konverteringsdesign har jag relevanta lärdomar från massor av A/B tester vilket. Jag har även implementerat Scrum och Kanban i utvecklingsteam, drivit utvecklingsprojekt som projektledare och arbetat som Produktägare samt även coachat produktägarorganisation i rollen som Chief Product Owner.

Jag kan både se till hur strategi för tjänster och produkter kan stärkas, hur produkter kan förbättras för att skapa mer värde, vilken metodik som kan användas när och hur, hur processer kan förbättras samt hur individer kan stärkas i sin utveckling.

Som förändringsledare är mina styrkor mitt horisontella ledarskap, att förändra genom att själv vara delaktig i det operativa arbetet för att stötta och skapa struktur, transparens och samarbete. Detta möjliggör förändrade organisationer och processer som utnyttjar den Agila utvecklingsprocessen och ger konkurrenskraftiga företag.

Min inre strävan är att alltid vilja förbättra och utmana mig själv, lära mig att arbeta effektivare, att dela med mig och stärka upp där jag kan för att vi ska ha roligare tillsammans och skapa större effekt. Det är wow-känslan när vi har ett gemensamt flow som i grunden är drivkraften – och att hjälpa andra att hitta vägen dit.

Ett par referenser

“Mia har varit delaktig i uppbyggnad av Expressens utvecklingsavdelning i sin roll som UX chef. Hennes målinriktade arbete med att införa och skapa förutsättningar för Lean UX i teamen med metoder, process och anställning av UXare med Lean UX-fokus, har hjälpt till att skapa de förutsättningar vi behöver för att kunna jobba snabbt, involverande och användarcentrerat.” Peter Frey, CPO/CTO Expressen

“Jag jobbade tillsammans med Mia Kolmodin från Crisp i samband med kravspecificering av Operans planeringssystem ( se kundcase på Crisp webbsida). Ett agilt arbetssätt för detta är både utvecklande , lärorikt och fantastiskt roligt! Speciellt när man får jobba tillsammans med någon som Mia!” Camilla Högström, Projektledare Kungliga Operan

Engagemang

Jag är medgrundare till webbplatsen Agila kontrakt och nätverket Agile Contracts Nordic, där vi i april 2016 organiserade världens första konferens inom Agil upphandling i Norden, ACPN 2016. Syftet är att samla erfarenheter kring Agil upphandling från hela norden inom offentlig sektor för att möjliggöra en förändring som leder till bättre effekt och fler lyckade upphandlingar av komplexa IT-tjänster och system. Kontakta mig gärna om ni är intresserade av att höra mer.

Exempel på uppdrag

Coaching @ Nordea, CBP, Lending Stream SEptember 2016 – pågående
Coaching för CPO och PO-team i strukturerad Agil produktutveckling i SAFEe

Coaching @ Databyrån, April – Maj 2016
Coaching i agil användarcentrerad metodik och process.

Utbildning och coachning @ Nordea Cards, Maj 2016
Coachning och utbildning i strukturerad discoveryprocess med fokus på User Story Mapping.

Coaching av Produktägare @ Nordnet, Maj 2016 – pågående
Coaching av Produktägare i strukturerad discovery och deliveryprocess.

Coaching av Produktledning och UX @ Benify, Mars 2016 – pågående
Coaching av Produktledning, Produktägare och UX grupp i strukturerad discovery och deliveryprocess.

Innovationscoach @ Alumni Global, Februari – mars 2016
Utbildning, föreläsning och coach i innovation, Lean Startup, Lean UX och Agile.

Agil Produktägarcoach @ NetEnt, december 2015 – mars 2016
Coaching av Produktägarna i de Agila spel- och ramverksteamen.

Lean UX Coach @ MittMedia, december 2015 – juni 2016
Coaching och införande av discoveryprocess och Lean UX i Agila team. Processledare mot utvecklingsavdelning och redaktion i innovationsprojekt.

Industry Leader @ Hyper Island Stockholm, sept 2015 – oktober 2015
Industry Leader för UX-modulen på 1,5 årsprogrammet Digital Business  med 40 elever. Uppdraget innebär att jag är ansvarig för att planera och skapa utbildningen inom UX som pågår under 5 veckor och är casebaserad. Utbildningen är upplevelsebaserad, med mycket praktik blandat med föreläsningar, handledning och innehåller Lean och Agil UX, grundläggande förståelse för Agil och Lean, user research, idégenerering, prototypande, designprinciper, interaktionsdesign, användningstester och UI.

Lean UX Coach @ Expressen, augusti 2015 – november 2015

Coachning av balanserade team i discoveryprocess och Lean UX.

UX chef @ Expressen, februari 2015 – augusti 2015
Ett fantastiskt roligt uppdrag som UX chef på Expressens utvecklingsavdelning med ansvar för att bygga upp och coacha UX-teamet, vilket innebar personalansvar, metod och processansvar och en plats i ledningsrguppen för utvecklingsavdelningen. Jag var delaktig i att bygga upp avdelningen som gick från ca 20 i december, till 65 personer bara ett par månader senare,  och 5 UX-designers i januari, till 14 UX-designers i augusti. Min vision var Lean och Agil UX där UXarna sitter i teamen, men samarbetar med andra UXare. Vi träffade användare så ofta som möjligt för att kunna jobba hypotesbaserat och snabbt lära oss vad som var bra lösningar och funktioner.

Produktägare @ Ping Pong, oktober 2014 – januari 2015
Uppdrag som Produktägare med ansvar för projektet “Kursadministration”. Ping Pong hade gjort en noggrann kravställning under en lång tid med olika kunder. Mitt uppdrag som produkt ägare innebar att snabbt definiera en minsta möjliga produkt att leverera till en första kund för att få feedback, och sedan ett lanseringsplan för resterande kunder inom de olika Landstingen i Sverige som var kunder. Man ville också förbättra kundrelationen, vilket jag gjorde genom att knyta närmare kontakt med en kund som vi bjöd in att delta i planering, användningstester och funktionstester tillsammans med teamet, på sprintdemos bjöds alla kunder in och teamet delade efter riktiga scenarios. Det blev väldigt populärt och enligt VDn hade de aldrig tidigare haft en så bra kundrelation.

Lean UX Coach @ Sveriges Radio 2014 (10 tillfällen)
Uppdrag som coach med inrikting mot beställare, PO och UX på Digitala Medier. Uppdraget innebar att coacha Sveriges Radios första Lean UX-projekt och sedan skapa förtroende hos ledningsgruppen för DM för att få fortsätta med arbetssättet.

Agil UX kravställning @ Stockholms tekniska Institut 2014
Ledning och utförande av användarcentrerad kravställning av ny webb med fokus på att öka antalet sökande genom bättre möjlighet till sökmotoroptimering och bättre information kring skolan och utbildningarna, samt vad tidigare elever tyckte.

Chief Product Owner @ Viaplay, 2013 – 2014 (7 månader)
Uppdrag som Chief Product Owner och coach till produktägarna. Mitt uppdrag var att coacha de 7 produktägarna att jobba enligt ett Agilt arbetssätt och involvera team och stakeholders snabbt och effektivt för att ta fram lösningar snabbare. Jag var även som CPO ansvarig för Viaplays roadmap och leveranser.

Konverteringsstrategi och design @ Ferratum   2013
Design av köpflöde för konverteringsoptimering (CRO).

Agil UX kravställning@ Kungliga Operan, 2013
Ledning och utförande av användarcentrerad kravställning inför offentlig upphandling av planeringssystem. Jag har bloggat om det här >

Konverteringsdesign @ PostkodLotteriet  2012 – 2013
Design för konverteringsoptimering (CRO) samt andra UX-relaterade uppgifter.

Agil UX Coach @ Adeprimo 2012 – Coachning av balanserade team.

Konverteringsstrategi och design @ Filmnet / TV4 2012
Design för konverteringsoptimering samt kommunikationsstrategi (CRO).

Aftonbladet 2012
Ledning och utförande av UX-arbete i ett antal olika interna och externa system/webb och appar, bland annat Tipsa! -projektet med del i alla AB´s appar samt adminsystem. Tipsa! har vunnit flera priser för mest innovativa digitala nyhetsprodukt nationellt och internationellt. Jag har bloggat om hur vi jobbade här >

Play Along 2012
Redesign för konverterings optimering med nya flöden samt wireframes (ej grafisk design)(CRO).

Dito 2012 – Design av köpflöde för konverterings optimering (CRO).

Finansförbundet 2012 – UX-arbete för ny extern webbplats.

Kristdemokraterna 2011 -2012 – UX-arbete för ny extern webbplats.

Svenska Byggnads 2011 – UX-arbete för nytt intranät.

FTF 2011 – UX-arbete för ny extern webbplats.

Post och telestyrelsen 2011 – Agilt UX-arbete för ny extern webbplats.

Rikspolisstyrelsen 2011 – Användarcentrerat UX-arbete för nytt internt webbaserat system för delning av underrättelse.

Patent och registreringsverket 2011 – UX-arbete för ny extern webbplats.

Micasa 2011 – UX-arbete för ny extern webbplats och intranät.

Knivsta Kommun 2011 – UX-arbete för befintlig webbplats samt projektledning.

Huddinge Kommun 2011 – Projektledning samt UX-arbete för ny extern webbplats.

MamaMia Bingo & Casino 2010 – UX-arbete för ny extern webbplats, teamlead samt PO.

Exempel på metoder och arbetssätt

Effektkartläggning (Visar effekten av lösningen kopplat till organisationens mål och målgrupper).
Målgruppsworkshop (Veta, Känna och Göra, Identifiera målgrupper och drivkrafter).
User Story Mapping (Skapar visuell bild av hela produktens aktiviteter och tasks ur ett användarperspektiv).
Kortsortering (Strukturera innehåll och funktioner ( Informationsstruktur) tillsammans med användarna och stakeholders).
Intervjuer och användarstudier med användarna (Identifiera flöden, behov och kontextuella problem).
Persona (Arketyper för målgrupper).
Flöden (Prioriterade användarmål per persona).
Skelettskiss (Wireframes).
Användbarhetstest (Testar prototyp, struktur eller befintlig produkt på riktiga användare).
Sökmotoroptimering  – SEO (Hur man bygger sökmotorvänlig webbsida och får den att träffa på rätt saker i Google).
Konverteringsoptimering – CRO (Att optimera marknadsföring eller digitala tjänster för att uppfylla mål).
Konverteringsformel (Expertutvärdering av gränssnitt. Hur man når konverteringsmål genom design, kommunikation och innehåll).
Projektmetodik (Scrum och Kanban).
Designargumentation (Ger ökad förståelse av lösningens koppling till målen).

Mina kurser och föreläsningar

Kommande

Tidigare

Anställningar

Crisp AB – Managementkonsult och lärare inom modern digital produktutveckling, 2012

Dandy Interaction AB – Grundare 2012

Metamatrix AB – Digital Art Director, Interaktionsdesigner, Projektledare, Scrum Master, 2011 – 2012

Metamatrix är webbkonsulter med kunder främst inom offentlig sektor, medlemsorganisationer och myndigheter på plattformarna SiteCore och EPiServer. Som Interaktionsdesigner och Digital Art Director med ansvar för att skapa kreativa koncept arbetade Mia ofta nära kunderna, och deras målgrupper för att skapa användarcentrerad design för ökad måluppfyllelse. De arbetssätt och kreativa metoder Mia arbetat med har syftat till att öka kännedom om kundens egna mål och målgruppernas behov samt att separera de olika leden i den kreativa processen för att skapa en mer övergripande målbild. En nyckel till framgång har ofta varit kunskapsöverföring i samband med presentationer och även på plats efter leverans i hur kundens webb är uppbyggd och varför, dess målgrupper, on-site SEO, sociala medier och hur användaren agerar på webben. Mia implementerade även Kanban som projektmetodik och drev utvecklingsarbetet innan hon lämnade över till utvecklingsteamet.

MamaMia Gaming – Digital Art Director, Interaktionsdesign, Team Leader, Product Owner 2009 – 2010
MamaMia Gaming är en speloperatör med fokus inom bingo och casino på den Skandinaviska marknaden. MamaMia Bingo är den främsta webbplatsen med ett stort community med 2 år online och ca 24.000 medlemmar. Mia ansvarade för utvecklingen av en ny bingo webbplats med ett utökat community, och för utvecklingen av ett nytt online casino, MamaMia Casino, vars primära mål är att höja LTV på våra bingospelare.
rojekt ledning, Scrum Master, Art Direction. Ansvarar för att skapa kreativa koncept, wireframes, konverterings design, on-line marketing, on-site SEO, identitet och varumärke. Med ett starkt fokus på användbarhet – upplevelse och konverterande design. Mia implementerade Scrum som projektmetodik och drev utvecklingsarbetet.

Web Guide Partner – Web Art Director, Interaktionsdesigner, Design Lead Conversion, Scrum Master 2005 – 2009
Web Guide Partner (WGP) arbetar framför allt med sökmotoroptimering (SEO) och att maximera leads. Web Guide Partner är internationell partner för flera branschledande företag inom linser, poker, casino, webbhosting, mortgage med mera. Som chefsdesigner för konverteringsavdelningen var Mia ansvarig för att skapa konverterande webbdesign, målsidor och kampanjer. Mia designade många tester och tillsammans med webbanalytiker, fastställa hypoteser bakom tester samt tolkade resultaten och skapa ännu bättre design, innehåll och CTAs från det. Mia skapade också grafiska profiler, logotyper och on-line marknadsföringsmaterial för kunder samt var Scrum master.

Miablo, Grundare – Web Art Director, Webbstrategi 1998 – 2001
Polyester – Delägare / Grundare – Web Art Director 2001 –2002
Framfab – Web Art Director 1999 – 2001
Netsolutions (Fusionerade med Framfab) – Webb Designer 1998 – 1999
Tumba Gymnasium – Lärare i fotografi/grundkurs 1995 – 1996

Utbildningar

Agile Requirements Analysis and Planning for Product Success –  Crisp, Ellen Gottesdiener 2013
Lean UX – Cross Functional Collaboration
–  Crisp, Jeff Gothelf  2013
Certified Online Conversion Manager –  Conversionista  2013
Gamification  (MOOC) –  Coursera  2013
Leading and Coaching People – Crisp, Cristopher Avery 2012
Effektkartläggning – InUse 2012
Certified Product Owner – Crisp, Jeff Patton 2011
Scrum Master – Crisp, Hans Brattberg 2009
PR och Marknadsföring – Kvällskurs på Forsbergs 2000
Kommunikation, Art Direction och Copy – Företagskurs på Berghs 1999
Digital och Multi Media Design– Capital School of Multimedia 1997 – 1998
Fotografi – New England School of Photography, Boston, USA 1996 – 1997
Grafisk design, illustration, fotografi, TV och radio – Mediaprogrammet, Tumba 1991 – 1994

Luncha med Mia

Konsulting för mat: bjud mej på lunch så diskuterar vi det du har på hjärtat.

Mia Kolmodin
Product Discovery Produktledning UX strategi Agil User Experience Lean User Experience Usability Conversion Interaktionsdesign Art Directions Facilitering SAFe
Kontaktuppgifter

Du är alltid välkommen att kontakta mig för mer information om vad jag kan hjälpa er med och boka ett möte.

  • Mia Kolmodin
  • +46-70-443 91 91
  • mia.kolmodin@crisp.se