Mia är expert på att skapa lyckade produkter med leveranser som ger effekt genom att sätta användaren i fokus. Hon är ett eftersökt namn
inom Agil och Lean UX och coachar och utbildar organisationer i hur man bygger rätt produkt på rätt sätt och hur man formar en organisation och kultur som möjliggör autonoma team med möjlighet till innovation i vardagen.

Mia har hjälpt många kunder såsom bla Kungliga Operan, Viaplay, Expressen, MittMedia, Nordea och Sveriges Radio att ställa om sina arbetssätt och organisation till ett Agilt och kundcentrerat arbetssätt. Hon är också starkt drivande i att Agilisera upphandling av komplexa IT-projekt inom offentlig sektor. Från detaljstyrt till målstyrt, med användarnyttan i fokus genom Agila kontrakt. Hon är också en uppskattad föreläsare och utbildare, hon har bland annat har varit ansvarig för en av Hyper Islands utbildning inom User Experience.

Sedan april 2017 driver Mia den Agila konsultfirman Dandy People.