Agil upphandling - kurs

Står du inför en digitalisering? Är du mån om att varje investerad krona i IT skall ge effekt? Vill du få Agila team över verksamhetsgränser att dra åt samma håll? Då är det här för dig!

Att digitalisera effektdrivet

Mattias Skarin Crisp, Mia Kolmodin Dandy People

Rätt gjort håller digitalisering nyckeln till konststycket “göra mer med mindre”. Men, att driva stora IT projekt är svårt. Så vad krävs för att sätta rätt förutsättningar för att lyckas? Tre saker behöver kombineras. 1) Att du styr och leder mot Effektmål 2) Rätt kompetens och 3) Ett Inkrementellt och Agilt angreppssätt som bryter ned elefanten i mindre tuggor. I seminariet kommer vi även att belysa paradoxen med Agil kravställning och skillnaden mot att leda digitaliseringar effektdrivet med användaren i centrum.

Så matchar du användarnas och verksamhetens mål 

Jonas Söderström, författare till ”Jävla Skitsystem”

En av de viktiga förutsättningarna för att kunna styra mot effekt och uppnå sina effektmål är att vi har kunnat identifiera användarnas drivkrafter – deras användningsmål eller användningsvillkor. Bara den lösning som både uppfyller verksamhetens mål, och användarnas, kommer att bli använd – och därigenom skapa en positiv effekt.

Jonas Söderström visar hur man med user research hittar nycklarna till användarnas beteenden och till en lyckad lösning.

Intervju med Jonas samt Q & A

Häng med och ställ frågorna du alltid önskat ställa om utmaningarna med stora IT projekt.

Detta evenemang drivs i samverkan med

Kurs
Datum
Pris
Deltagare
Språk
Plats
Kontakt

OBS! Kursen här nedan har redan varit.

Besök gärna en av de kommande kurserna istället.

Kommande kurser i product-owner & Agile & Lean & Kravhantering

Marcus Castenfors
Marcus Castenfors
Martin Christensen
Martin Christensen
Mia Kolmodin
Mia Kolmodin
Mattias Skarin
Mattias Skarin
Online
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Fullbokad
David Barnholdt
David Barnholdt
Therese Ahlberg
Therese Ahlberg
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Göteborg Early Bird
Joe Justice
Joe Justice
Fully booked In English
Joe Justice
Joe Justice
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Jennie Mårtensson
Jennie Mårtensson
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Early Bird In English
Gojko Adzic
Gojko Adzic
Early Bird In English
Michael Göthe
Michael Göthe
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Gojko Adzic
Gojko Adzic
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird In English
Reza Farhang
Reza Farhang
Remote Early Bird In English
Mattias Skarin
Mattias Skarin
Early Bird In English
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Reza Farhang
Reza Farhang
Hans Brattberg
Hans Brattberg
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Frida Mangen
Frida Mangen
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird
Tomas Björkholm
Tomas Björkholm
Michael Göthe
Michael Göthe
Early Bird