Anders har en lång erfarenhet som konsult inom verksamhetsutveckling med inriktning mot sälj- och marknadsorganisationer. Genom åren har Anders lett flera genomgripande förändringsprojekt i syfte att förändra organisationer, människor, arbetssätt och kultur inom bl.a. retail-, energi-, finans- och mediabolag.