Coaching game teams at King

Yassal talks about her experience leveraging the strengths of the teams at King: Teams at King’s Stockholm game studio (the maker of Candy Crush) are autonomous, they are also encouraged to try, test, fail and learn from their experiences. For the past four years I’ve worked with amazingly talented people in this environment. We experimented and learned about how to structure teams, how to test and iterate on features and how to help teams through times of transition and change. What I learned: You have to be ok with failure. No, really, you have to be ok with actually failing. If you’re not failing, you’re not experimenting. Anything you do can have unintended consequences. You can use KPI’s (key performance indicators) to predict the outcome, but these are just indicators. Until you actually try it out, you won’t know what the result will be. We used paper prototypes, design studios, ritual dissent, AB tests, previous performance, hypotheses with defined signs of failure and success, to structure our work with experiments. All people have the potential to succeed. The context, environment and how people are treated affect this potential. We continuously improved and grew our culture and way of working. The environment was collaborative and team members felt a strong sense of ownership and responsibility. Subteams had cohesive goals that helped achieve the goals of the game team as a whole. Stakeholders were visible and agreed to ways of working with the teams. We also valued each person and respected their needs, while jointly celebrating the successes of the team. Finally, we also made sure that the drivers and definition of success were clear to the teams. Enjoy what you do, or do what you enjoy! Generally speaking, people at King love making games. They also love playing games. They are dedicated to what they’re working on. The synergies created in this kind of environment are amazing. We worked at recruiting people who love to do what they do. This doesn’t always mean that they are gamers, and that’s good too, since we want diverse teams. Recruiting is the hard part, then all you need are nudges.
  • “Never be blocked”, people make sure that they’re never blocked, because being blocked means you can’t do what you enjoy doing.
  • “Ask for help” Need help? No problem, just ask and someone will gladly share their expertise with you.
  • “Ask for and give critical feedback” people want to do the best job that they can, this makes asking for feedback and giving it easier.
  • “Keep learning” when you enjoy what you do you’re driven to level up.
The methods that we used were, of course, context specific. They changed over time and depended on the team and team members, as well as the challenges faced by the teams. The constants were: clearly communicated values and drivers. This allowed the teams to operate cohesively, while giving them a lot of freedom. —– What people have said about Yassal at King: “Everything you want or ever dreamt of from and Agile Coach. She executes and performs all skillsets like pro, facilitation, coaching, team building, motivation, conflict management etc.”An amazing professional and a super warm, funny and friendly colleague to work with.”

Certified ScrumProduct Owner kurs på 3 dagar med fantastiskt resultat!

Nu när vi har förlängt kursen till 3 dagar så har vi utrymme att ha med fler saker och gå ytterligare på djupet i andra. Saker som vi nu hinner mer med är bland annat hur PO-rollen ändras när vi har fler team och en mängd stakeholders. Mer utrymme för diskussioner kring deltagarnas specifika situation och problem och mer tid för saker som hypoteser, slicing, prioriteringsprinciper och realease planer. Resultatet har blivit en djupare och personligare kurs som engagerar och vi lovar många garv! “Försöker smälta en fantastisk CSPO-kurs, stort tack till @hansbrattberg, @rezurt, @crispsweden och övriga kursdeltagare” “tack för en inspirerande kurs, så härligt att se Hasse och Rezas energi” Tweet från kursdeltagare   //Hans Brattberg och Reza Farhang

Fostering Collaboration with a Delegation Board

How do you work effectively when you have a lot of stakeholders?

Yassal Sundman is currently coaching a team at King with several stakeholders in different parts of the organization. The team and the stakeholder collaboration was not clear. The feedback from the stakeholders was difficult to interpret: was it a personal opinion, advice or a directive? Which of the different stakeholders was the team supposed to listen to when their opinions differed. Where was the line between team autonomy and the need to involve stakeholders in decisions. To help create more clarity and a better collaborative environment with their stakeholders they decided to create a delegation board. Using the delegation board The team used the 7 levels of delegation by Jurgen Appelo, Management 3.0, to figure out where they stood with their stakeholders. delegation-poker_post They held meetings where the stakeholders were asked to fill in their desired level of involvement on a range of different areas. The intent was to create transparency for the team and the stakeholders themselves. The collaboration board exercise was valuable for the discussions that it raised. When two stakeholders indicated that they wanted to be involved on a consult or agree level in the same area the group discussed how this situation could be improved. The discussions resulted in working agreements between the stakeholders themselves, and also between the team and stakeholders. In some cases overlapping stakeholders delegated to other stakeholders and took a step back. In others, the team was given more control. The result was a greater understanding by everybody about the project and its participants. To read more The board and resulting working agreements were given an expiration date. This is to acknowledge that projects change over time. The strategic placement, timeline, or funding might shift, and that affects both the team and stakeholders. Setting an expiration date ensures that the team follows up, especially in times when no one realises that the project has slowly shifted. Outcome The biggest takeaway for the team and stakeholders were the working agreements. These enable all parties to work well together on a day to day basis. The team effectively used the delegation board to foster a collaborative environment based on mutual understanding.   To read more, go to Crisp´s blog All pictures from Management 3.0

Upphandling inom LOU med Agila krav och Agila kontrakt

agil-bestallare-case-small Under de senaste året har Mattias Skarin och Mia Kolmodin haft ett par välbesökta och uppskattade frukostseminarier på ämnet Agil upphandling inom LOU, både på Crisp, ute hos kunder, samt i Almedalen både 2015 och 2016. Det publiken brukar ha mest problem med i sin egen vardag är både svårigheter med att på förhand ta fram alla kraven – och svårigheter med att få ett väl fungerande samarbete med leverantören. Båda dessa saker är något som Mia och Mathias tar upp under den ca en timme långa föreläsningen. Mest frågor kommer det kring möjligheterna att upphandla agilt inom LOU. Det finns många fördelar med Agila projekt och Agil upphandling:
  • Möjlighet att utvärdera leverantören innan man väljer, genom till exempel projekttävlingar.
  • Skapa ett väl fungerande samarbete med gemensamma effektmål.
  • Minimera risker genom delleveranser.
  • Maximera effekt i stället för antal levererade funktioner.
  • Möjlighet att avsluta i förtid när effekten är uppnådd – där leverantören får 20% av kvarvarande belopp och beställaren behåller 80%.
  • Skapa transparens i projektet med diskussion kring om  bygger rätt produkt, samt möjlighet att utvärdera och byta riktning på projektet om man inser att hypotesen inte stämde.
Utbildning För dig som är intresserad av att lära dig mer om ämnet rekommenderar vi kursen Certifierad Agil Beställare. På kursen lär du dig att driva Agila upphandlingar baserat på effektmål med delleveranser för att minimera risk och maximera effekt. Du lär dig om vilka grundstenarna är i Agil kravställning samt möjligheterna inom LOU, och hur man skriver Agila kontrakt. Om du har frågor kring kursen kan du kontakta kurshållarna, Mia Kolmodin och Mattias Skarin direkt. Läs mer om kursen Certifierad Agil Beställare > Inspirationsdag – Vardagsinnovation i större projekt med Agila Kontrakt – 1 december 2016 Den 1a december bjuder vi in till en dag med inspirerande talare som delar med sig av sina erfarenheter kring Agil upphandling inom offentlig sektor. Det blir case studies med lyckade exempel av mycket komplexa upphandlingar, och genomgång av nyttan med Agila kontrakt, samt hur du faktiskt kan använda dom även inom offentlig sektor. Välkommen! Läs mer och anmäl dig till inspirationsdagen här > Samlad inspiration och lyckade cases På vår vebbplats agilakontrakt.se kan du hitta mängder av information på ämnet, ladda ner agila kontrakt på 5 minuter, se luckade exempel och läsa följa våra aktiviteter kring ämnet löpande. Besök webbplatsen om agila kontrakt >

Bättre prestanda gav ny affärsmodell

transmode-olle-small-case Infinera, tidigare Transmode, behövde lösa ett problem. En beräkningsmotor tog så lång tid att exekvera så att det påverkade affären. Med hjälp av en senior utvecklare från Crisp lyckades man öka prestandan med 145 gånger. I Infineras Network Manager finns en beräkningsmotor som beräknar konnektivitetsmodellen för ett flerlagers optiskt transmissionsnät enligt MTOSI-standarden. Modellen används av funktioner för att koppla upp de tjänster som Infineras kunder, nätägarna, sedan säljer till sina slutkunder. Beräkningsmotorn tog för en av de största nätägarna en och halv timme på sig att beräkna modellen. Nätet ändras ofta och då måste beräkningen göras om från början. För att kompensera för detta, tvingandes man dela in nätet i mindre subnät som gick snabbare att beräkna. Detta innebar kraftiga begränsningar för nätägarna: man kunde inte sälja förbindelser som korsade subnätsgränser.
Infinera tog hjälp av Crisps Olle Hallin. Teamet lyckades sänka beräkningstiden för en av de största nätägarnas hela nät från 90 minuter till 37 sekunder.
Nu behövs inte subnät längre och nätägarna kan därmed sälja bättre tjänster till sina slutkunder. Den första ansatsen var att profilera den befintliga koden och ta bort uppenbara flaskhalsar. Detta fördubblade prestandan men var inte tillräckligt. Den andra ansatsen var att skriva om beräkningsmotorn från grunden med bibehållen enkeltrådad algoritm, men med smartare datastrukturer. Teamet använde idéer från Domain Driven Design. Originaldata transformeras in i en Bounded Context till en objektmodell optimerad för problemet. Äkta objektgrafer, IdentityHashMap, EnumMap och liknande gör all objektnavigering extremt snabb. Efter beräkningen transformeras resultatet tillbaka till den gamla modellen för persistering i databasen. Här dök nästa flaskhals upp: persistering av resultatet. En omkonstruktion av databasschemat gjorde det möjligt att kapa persisteringstiden med 10-tals minuter. Den tredje ansatsen, att utveckla en parallell algoritm och byta till NoSQL, behövde aldrig användas. En förändrad systemarkitektur gav en förbättring av prestanda vilket möjliggjorde nya affärer med färre begränsningar för hur nät kan hanteras. Här kan du träffa Olle Hallin >