Crisp är ett välkänt företag inom agila metoder och processer, företag runt hela världen kontaktar oss för stöd i transformering till teamorganisationer. Agila metoder ser till att få ut mesta möjliga värde ur era projekt. Vi kan agila metoder och ser till att ni lyckas med era agila projekt. Våra konsulter arbetar som Scrum Masters, Produktägare, Lean User Experience och Coacher och har därför erfarenhet av många agila förändringar och projekt. Med vår erfarenhet av process-coaching är vi gärna mentorer till chefer och personal.

Ofta är vi ute på coachuppdrag under längre tid för att förändra och stötta i transformering till agila organisationer, men vi har också lärt oss att parcoachning ger större effekt för kunden. Med bredare kompetens och fler erfarenheter går det fortare att uppnå målen och vi har möjlighet att ge stöd i fler situationer.

Vårt erbjudande

Vi kan hjälpa er med idéer, exempel och coaching på plats för att realisera förbättringar över hela organisationen.
Kontakta oss >>

Ett annat exempel på vad Crisp kan erjuda är rundabordssamtal kring agila transformeringar.

Exempel på kunder där Crisp har coachat

I dessa organisationer och företag har vi coachat på ledningsnivå, organisationsnivå, teamnivå eller individnivå:

3 Coachning och förbättring av utvecklingsorganisationen.
Spotify Läs mer om Henrik Knibergs arbete på Spotify på bloggen >
Rikspolisstyrelsen Henrik Kniberg har skrivit en bok om det här coachinguppdraget, Lean from the Trenches. Läs mer om arbetet på RPS i Lean from the Trenches >
Adeprimo Digital byrå och produktutveckligsbolag inom Stampen-koncernen. Par-coachning av korsfunktionella utvecklingsteam med utvecklare, designers och UX-are.
Cinnober
King
Paf
Projectplace Läs mer om Max Wenzins reflektioner över Mobile-teamets utmaningar på Projectplace >
SEB
Svenska Spel