Allt fler företag har anammat arbetssätt inspirerade av det agila manifestet. Inom agila företag och organisationer betonar vi respekt för människor, kommunikation, förändring, teamarbete och stort fokus på kundvärde. Vi skapar kunskap och engagemang genom kontinuerlig lärande och levererande. Hur påverkar det alla andra processer i företaget?

Vad är en agil ledare?

Det förekommer en del missförstånd om agilt ledarskap, t.ex. att ledare inte behövs alls. Det kan stämma för mindre projekt, men i större sammanhang med flera team som samverkar så behövs det ibland en mer formell ledarroll. Hur skiljer det sig från en traditionell projektledare?

Läs mer om detta i Henrik Knibergs artiklar What is an Agile Leader och What is an Agile Project Leader >>.

Ledarens roll i agila företag

När medarbetarna ställs i centrum och förväntas ta ansvar både för leveransen och sitt eget förbättringsarbete tillsammans med andra teammedlemmar behöver vi ofta  ändra på hur personalfrågor hanteras. Rollen som ledare blir också annorlunda. Du förväntas inte längre leda och fördela arbetet utan snarare arbeta med att förtydliga mål och vision samt undanröja hinder och hjälpa dina medarbetare att växa på ett sätt som passar ett lättrörligt företag.

Vårt erbjudande

Crisp hjälper till med coaching, rådgivning och lärande i hur du ställer om din organisation till ett “agilt ledarskap”. Våra konsulter har lång erfarenhet både som chefer och konsulter att hjälpa organisationer och företag att ändra på sina personalprocesser så att de stöder den levererande värdekedjan, vare sig den bygger på agila värden eller koncept så som lean.
Kontakta oss för att få hjälp med agilt ledarskap och HR >>