En trend under 2013 är att ta steget från att optimera utvecklingsavdelningen till att förbättra hela värdekedjan. Korta tid från idé till pengar i handen. Det kräver att vi lär oss samarbeta över funktionsgränser (sälj, markandsföring, produktledning, utveckling och support), tajma leveranser med marknadsföring för att skapa det som kunden upplever som högkvalitativa tjänster.

En produkt är en helhet

För att skapa en säljbar produkt krävs mer än utveckling. Den skall vara fungerande i kundens ögon, vilket innebär en helhet där användbarhet, support, utbildning och lansering måste fungera. Det är svårt att få in alla kunskaper som behövs i ett enda team. Det vi kan göra är att lära oss samarbeta över funktionsgränserna för att bibehålla fokus på bra produkter.

Största uppsidan ligger mellan funktionerna

Största uppsidan i snabb ledtid ligger i att eliminera väntetid mellan funktioner. 80% av en ledtid är vanligtvis väntetid, skapad av köer mellan funktioner. Därför är det viktigt att lyfta sig från funktionsblicken till helhet,  från kundbehov till pengar i handen.

Case

  •  SMHI – Crisp hjälper SMHI korta tiden från ide till fungerande produkt. Med hjälp av Kanban samarbetar SMHI idag över fyra avdelningar (Marknad, Utveckling, Release och Drift) i arbetet att skapa nya produkter.
  • Tieto Welfare – Crisp har hjälpt Tieto Welfare med hjälp av Lean knyta samman sälj, produktledning, konsulting, utveckling och support. Tid mellan releaser har kortats från 6 månader till 3 veckor, kvaliteten på nya produkter höjts och gammal legacy kod har bytts ut.

Vårt erbjudande

Vi kan hjälpa er med idéer, exempel och coaching på plats för att realisera förbättringar över värdekedjan.
Kontakta oss >>