Tiden då kundernas beteende var förutsägbart och då en investering räckte hela vägen till en big bang-lansering är förbi. Idag gäller det att träffa rätt. Lean startup erbjuder möjligheter för företag att med små resurser snabbt lära sig vilka affärsidéer som kunderna verkligen köper. Med hjälp av snabb återkoppling från marknaden och små experiment kan man undvika felaktiga investeringar.

Vad är lean startup?

Lean Startup är en arbetssätt som ämnar förändra hur vi bygger produkter och företag. Tekniken bygger på vetenskapliga experiment i korta feedbackcykler för att skapa validerad lärande från kunder. På detta sätt kan företag designa produkter och tjänster som möter kundernas behov utan stora initiala investeringar.

Lean startup - build measure learn

Vårt erbjudande

Vi söker aktivt företag som vill lära sig använda Lean startup i sin affärsutveckling.

Nu kan vi även erbjuda våra kunder ett Crisp Lean Startup Team. Som kund får du direkt tillgång till ett team som passar uppdraget. Några av fördelarna är att ni slipper leta efter konsulter på olika håll med specar och intervjuer, vi känner varandra och jobbar bra i hop enligt agil metodik rakt igenom hela processen, vi sitter också alltid på plats hos våra kunder och delar med oss av vår kompetens.Teamet använder de senaste metoderna inom innovativ strategisk produktutveckling för att så snabbt som möjligt ta fram minsta möjliga produkt som uppnår era mål. Vi kan självklart även hjälpa till att ta fram vilka målen bör vara kopplat till era målgrupper – och även design som är användbarhetstestad när det behövs. Vi gör allt inom Lean Startup Konceptet.

Kontakta oss för att få hjälp med Lean Startup >>