Fler och fler webbläsare standardiseras. Till och med Internet Explorer börjar likna de andra. Den moderna webbapplikationen lever i webbläsaren på ett helt annat sätt än vad den gjorde för bara några år sedan.

I många år har den klassiska modellen för en webbapplikation varit request-response. Det vill säga en fråga till, och ett svar från servern för varje interaktion. Trots att AJAX funnits ganska länge är det först nu, när de delar som behövs för att bygga riktiga applikationer i webbläsaren finns tillgängliga, som landskapet för den moderna webbapplikationen börjat förändras på riktigt.

Exempel på det förändrade landskapet:

  • HTML5 (nya semantiska element)
  • JavaScript börjar få lite struktur (AMD, CommonJS Modules,…)
  • TDD på klientsidan också (t.ex. Jasmine)
  • CSS3
  • …mycket mer

Det här leder också till att det som är serverns ansvar förändras. Ett typexempel kan vara att den reduceras till att vara ansvarig för två saker:

  • api för datamanipulation (REST,…)
  • leverera applikationen (HTML, CSS, JavaScript)

Verktygen på serversidan ändras också (t.ex. Node.js,…).

Vårt erbjudande

På Crisp har vi seniora konsulter som kan hjälpa till med den här övergången för såväl nyutveckling som anpassningar av existerande lösningar. Se till exempel bloggar för Daniel och Yassal Sundman.

Kontakta oss >>