Product Discovery är livsnödvändigt i dagens arbetssätt, oavsett om man arbetar på ett större företag eller en startup. Tid, pengar och resurser är alltid trånga sektorer – vilket betyder att man behöver förmågan att snabbt, kostnadseffektivt och distinkt lösa de stora problemen. Product Discovery hjälper dig att göra detta.

Att utforska produkten

Agile har i snart 2 årtionden förfinat processen för att leverera tjänster och produkter med hög kvalitet på kort tid, men om det man levererar inte löser problemet på bästa sätt så spelar kvaliteten mindre roll, det är fortfarande slöseri. Genom att (först, parallellt eller integrerat) utforska och ta reda på hur produkten ska möta både affärsmål, användarmål och teknisk möjlighet ser man till att man löser rätt problem. I kombination med en förfinad leveransprocess så kommer produkten eller tjänsten bli oslagbar.

discoverydelivery

Discovery-arbete prioriterar snabb inlärning över allt annat. Uppgiften är inte att skapa något som man kan skicka vidare till utveckling att bygga vidare på, utan att få insikter om affären och användarna som man kan dela med sig i teamet så fort som möjligt så att man är säker på att man bygger rätt produkt och inte slösar bort sina pengar.

Discovery-arbete kräver ett öppet sinne. Definitionen av utforskning är att man inte vet svaret är när man börjar. Man måste vara öppen för att avfärda eller avsevärt förändra en idé baserat på vad man lär sig när man utforskar. Man tar sig framåt genom att obarmhärtigt testa och validera alla antaganden man har om produktidén.

Discovery-arbete är tvärfunktionellt. God kommunikation runt produkten kräver aktivt deltagande från både affärs- och produktledning, likväl som design och utveckling. Teamet behöver vara s.k. balanserat. Detta ger basen för god innovationsförmåga.

Discovery-arbete kräver många verktyg. Olika typer av test och valideringar kräver olika tekniker. Bra Discovery nyttjar både kvantitativa och kvalitativa metoder beroende på vad som behöver förstås.

Discovery-arbete är kontinuerligt. Att utforska problemområdet och produkten kontinuerligt vinner över att endast göra det en gång i förstudiefasen. Bra team lär sig konstant genom att kontinuerligt interagera med beställare och användare.

Ramverk och verktyg

Vanliga Discovery-ramverk är Business modelling, Design Thinking / User Experience design, Service design, Requirements Engineering, Customer Development, Lean Startup, LeanUX, Continuous Discovery, Discovery Sprint, Jobs to Be Done, Sense & Respond och Discover to Deliver.

Vanliga Discovery-verktyg är Business model canvas, Lean canvas, Value proposition canvas, effektkartläggning, impact mapping, experience mapping, journey mapping, story mapping, co-creation, kvalitativ validering (användningstest) och kvantitativ validering (webbanalys).

Vårt erbjudande

Crisp har erfarenhet av att införa och vidareutveckla Product Discovery på företag, och kan utbilda, coacha, agera bollplank eller praktiskt hjälpa till med utförandet. Hos Crisp finns produktägare, user researchers, user experience designers och agila utvecklare som kan stötta upp i er organisation.
Kontakta oss >>

Gå kurs i Product Discovery >>