Individer, politiker och företag behöver alla göra en insats för att övervinna klimathotet och trygga en ekologiskt hållbar utveckling. Samtidigt tycks allt rulla på i samma gamla hjulspår. Men hur länge till?

Välkommen till ett lunchfördrag som presenterar två skarpa och konkreta initiativ som tar tillvara på medborgarnas makt att förändra klimatpolitiken, näringslivet och vår livsstil.
Medverkande:
Läs mer om eventet samt gör din anmälan här
Course
Date
Price
Participants
Language
Venue
Contact

Gör din anmälan här.

This course has already been held.