Agil (eller ”lättrörlig”) systemutveckling är en riskminimeringsstrategi som bygger på att man delar upp projektet i små täta delleveranser av fungerande programvara, normalt 1-2 leveranser per månad.   Kunden kan ändra och lägga till krav efter hand, och behöver inte komma på allting från början. Genom direktkommunikation mellan användare och utvecklare skapas ett system som är anpassat till deras verkliga behov.   Projektplanen ses inte som ett mål, utan som ett verktyg för att uppnå ett högre mål. Vid varje leverans kommer det fram nya insikter, därför fokuserar man på att skapa lättföränderliga planer och lättföränderlig programkod.   Agil är ingen process i sig, utan mer ett samlingsnamn för ett antal utvecklingsmetoder som delar dessa värderingar – de populäraste är Scrum, XP (extreme programming), samt Kanban. Det är vanligt att kombinera metoderna.   Framgångsfaktorer för agil systemutveckling:

  • Regelbunden leverans
  • Direktkommunikation
  • Visualisering
  • Anpassning till förändring
  • Kontinuerlig förbättring

För mer info se: