Att lyckas med Lean mjukvarutveckling kräver djup erfarenhet inom området. Det har vi på Crisp.

Lean hjälper dig förbättra kvalitet, produktivitet och kostnad på samma gång.  Med utgångspunkt från kundens synvinkel söker Lean minska ledtiden över hela värdekedjan. Vår specialité är Lean inom produkt och mjukvaruutveckling. Kanban är ett leanbaserat processverktyg som möjliggör samsyn över värdekedjan. Vi hjälper dig med:

  1. Initiera och implementera Lean Våra seniora coacher hjälper dig ta stegen med att implementera Lean i din organisation.
  2. Initiera och implementera Kanban Vår fyrstegsmodell och på platsen coaching hjälper dig att lyckas.
  3. Bygga fungerande team Vi landsätter seniora utvecklare som hjälper dig bygga fungerande team.