Lean Software Development är ledarskapsfilosofin för Toyota Production System, anpassad för mjukvara. I grunden handlar det om att bli snabb genom att sluta göra onödiga saker.
Inom Lean ser­ man produktutveckling som ett arbetsflöde som startar med en idé och slutar med leverans till kunden, från Concept to Cash. Lean­ strävar efter att ta bort alla onödiga moment som försenar och stör arbetsflödet så att tiden, från beställning till leverans, blir så kort som möjligt. Liksom sin­a kusiner, Scrum och XP, är Lean Software Development en agil metod. Vilken metod som passar bäst beror på vad man använder idag. Efter att framgångsrikt ha infört Scrum eller XP blir frågan hur övriga organisationen behöver anpassa sig, och där passar Lean väldigt bra.