Scrum

Scrum är en välbeprövad agil utvecklingsmetod som grundades redan 1995 av Jeff Sutherland och Ken Schwaber.

Scrums kännetecken

Scrum är en agil metod som fokuserar framförallt på vad som ska utvecklas, snarare än hur man rent praktiskt programmerar. Den kännetecknas av:
  • Fokus på kundnytta och kundkommunikation
  • Transparans – alla ser vilket arbete och vilka prioriteringar som görs
  • Korta iterationer, två till fyra veckor
  • Leverans av ny, körbar version av hela systemet regelbundet och tidigt i projektet
  • Tydlig ansvarsuppdelning mellan utvecklingsteamet och övriga organisationen
  • Rätt beslut i rätt händer, tekniska beslut i utvecklingsteamet händer, affärsbeslut i kundens händer.

I vilka projekt kan man använda Scrum?

Scrum används idag av tusentals företag världen runt och är den mest populära agila metoden. Vår erfarenhet är att man har nytta av ett scrum-perspektiv i alla mjukvaruprojekt, stora som små. Särskilt om man kombinera med angränsade metoder som Kanban och XP.

Våra öppna kurser & seminarier

Vi anordnar regelbundet kurser & seminarier om Scrum, exempelvis Certified Scrum Master kurs (CSM). Vi har två Certified Scrum Trainers Henrik Kniberg och Reza Farhang. Se våra öppna kurser i Scrum. Se också övriga öppna kurser & seminarier.

Scrumhjälp finnes

De flesta på Crisp är både utbildade och erfarna inom Scrum, flera av oss har mångårig erfarenhet som mentorer. Vi gärna hjälper till att införa Scrum i ert projekt. Det betyder att vi är med på sprintplaneringar, sprintutvärderingar, genomgång av produktbacklog med produktägaren, coachar team och chefer, osv. Vi har även bra koll på närbesläktade metoder som Kanban och XP. Kontakta gärna oss på info@crisp.seom du behöver hjälp.

Länktips

Länkar för Certified Scrum Masters, http://www.crisp.se/gratis-material-och-guider/csm-links

Länkar för Product Owners

Lästips

Scrum and XP from the Trenches  bok-lean-agile-scrum-kanban-xp